ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem z udzieleniem 90 % bonifikaty, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.), w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazów tj. od 12 sierpnia 2019 r. mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 59 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 sierpnia 2019 roku.