herbWydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Oświadczenie prosimy składać w dniach 13 - 20 maja 2019 r. Druki do pobrania w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski (pokój nr 306, III piętro) lub z załącznika.