ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Światowy Dzień Seniora - spotkanie członków" przez oferenta: Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Treść zamieszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Światowy Dzień Seniora - spotkanie członków". [ZOBACZ]