herbProjekt „Ja też chodzę do przedszkola” jest realizowany przez Miasto Radzyń Podlaski dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa 26 dzieci (9K/17M) w wieku 3-4 lata i podniesienie jakości świadczonej edukacji przedszkolnej w filii Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim poprzez adaptację budynku zakup sprzętu i dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 290 dzieci z przedszkola miejskiego w okresie od 01.07.2017 r. do 31.07.2019 r.

Projekt stanowi odpowiedź na problem dostępności edukacji przedszkolnej i nierówności w dostępie do niej. Rezultatem interwencji projektowej, będzie powstanie nowych 26 miejsc wychowania przedszkolnego, co przełoży się na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z Radzynia Podlaskiego, tj. dla dzieci które dotychczas nie miały możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 436 215,67 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 370 783,31 zł

ue