Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.


Ankieta do wypełnienia oraz zarządzenie burmistrza wraz z projektem uchwały znajdują się w zakładce: Ogłoszenia oraz można je otrzymać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 18 (parter).