azbestInformujemy, że pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski została zawarta umowa o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. W związku z powyższym, w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta Radzyń Podlaski będzie przyjmował zgłoszenia lokalizacji materiałów zawierających azbest, celem jego bezpłatnego demontażu z dachów i utylizacji, lub utylizacji materiałów zgromadzonych na gruncie posesji.

Projekt dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających tytuł własności lub współwłasności gruntów na których znajdują się materiały zawierające azbest. O szczegółach akcji będziemy wkrótce informować na stronach internetowych Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Informacji udziela Gminny Koordynator Projektu Jerzy Kaczan w pok. Nr 104 Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, tel. 83 351-24-88