Trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych - 26 marca 2015 r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.
Niniejszym informuję, że w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.
W związku z powyższym, proszę mieszkańców miasta, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

 Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek