Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że 20 grudnia 2016 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091).

Zgodnie z § 1.1 1) lit. a) w/w rozporządzenia;

"W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi".

W/w rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2016 r.

W związku z zaistniałą sytuacją, na Targowisku dla zwierząt żywych w Radzyniu Podlaskim przy ul. Brzostówieckiej 2 wprowadza się zakaz wwozu i handlu ptaków wymienionych w w/w rozporządzeniu.