Komunikaty/Ogłoszenia

wystawa wyszynski mBurmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają do oglądania wystawy pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.
Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji 70. rocznicy wstąpienia na tron prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Ponadto organizacja wystawy w Radzyniu zbiega się ze 120. rocznicą śmierci twórcy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Od poniedziałku 2 sierpnia można ją oglądać w holu głównym Urzędu Miasta (ul. Warszawska 32).

min syrenyBurmistrza Miasta Radzyń Podlaski informuje, że w dniu 01 sierpnia 2021 (niedziela) o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

policjamZ okazji Święta Policji władze samorządowe Miasta Radzyń Podlaski składają Państwu - funkcjonariuszom i fumkcjonariuszkom oraz pracownikom cywilnym Policji - wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia, odpowiedzialną służbę, zaangażowanie na rzecz bezpieczenstwa, ładu i porządku publicznego. Życzymy bezpiecznego pełnienia służby, szacunku społecznego, uznania i satysfakcji z trudnej i niebezpiecznej, ale jakże potrzebnej pracy, również spełnienia i szczęścia w życiu prywatnym.

park drzewoBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza IV przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony, na sprzedaż drewna opałowego, pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej w parku miejskim, pozyskanego na podstawie Decyzji znak: INI.5146.18.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.

herb

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach nad dokumentem, wizją współpracy oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe.

300W niecałe dwa tygodnie rodzice i opiekunowie dzieci złożyli ponad milion wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+” na wyprawki szkolne dla przeszło 1,4 mln uczniów w Polsce. W powiecie radzyńskim rodzice wysłali dotychczas niemal 1,3 tys. wniosków na prawie 2 tys. dzieci.

300Ponad sześciuset rodziców z powiatu radzyńskiego wystąpiło o świadczenie Dobry Start 300+ w ciągu pierwszych pięciu dni przyjmowania zgłoszeń. Od tego roku wnioski są tylko elektroniczne, a wypłaty tylko na rachunek bankowy. Rodzice mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci od 1 lipca do 30 listopada.

odpady zieloneWywóz i zagospodarowanie 1 tony odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi, kwiatów, trocin) to koszt 640 zł. Na bardzo dużej posesji, jakich na obrzeżach Radzynia jest wiele, samych odpadów zielonych (nie licząc kuchennych) – w sezonie powstają nawet 2-3 tony. To dodatkowy koszt ok. 1300-2000 zł od jednej takiej posesji. Tymczasem miesięczna opłata za wszystkie frakcje  odpadów w naszym mieście wynosi 20 zł od osoby. W 2020 roku Miasto musiało za to zapłacić dodatkowo ponad 250 tys. zł!