Burmistrz odpowiada na pytania radzynian # 3Dziś Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek odpowiada na pytania mieszkańców Radzynia o zagospodarowanie terenu Lendzinka, zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów  z Konstytucji 3 Maja i Kościuszki oraz możliwości budowy skateparku.Panie Burmistrzu, czy jest szansa, aby wolne nieruchomości na Lendzinku zagospodarować pod budownictwo wielorodzinne? Z tego, co wiem, tam chyba były tereny miejskie, a część Wspólnoty Gruntowej. Myślę, że Lendzinek to dobra lokalizacja dla tego typu budownictwa. Co Pan o tym sądzi?

Artur Siwek

Czy widzi Pan, Panie Burmistrzu, szanse na zagospodarowanie terenów przy ul. Bohaterów (naprzeciwko Baru Mozajka i "Unitronu") ul. Pomiarowej oraz Targowej pod budownictwo wielorodzinne? Z tego, co wiem, są to tereny miejskie oraz Wspólnoty Gruntowej - choć mogę się mylić. Moim zdaniem tamte rejony miasta warto uwzględnić jako potencjalne grunty pod budownictwo wielorodzinne. Co Pan myśli o takiej koncepcji?

Mirosław Koczkodaj

Nie są to tereny miejskie, stanowią  własność wyłącznie Wspólnoty Gruntowej, więc miasto nie ma prawa decydować o sposobach ich zagospodarowania.  Moglibyśmy taką ewentualność rozważać, gdyby Wspólnota Gruntowa wystąpiła z wnioskiem o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jako miasto nie możemy tego jednak inicjować.


Panie Burmistrzu, czy  można poprawić jakoś bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Bohaterów z Konstytucji 3 Maja, gdzie dochodzi do wielu kolizji i wypadków?
Osobiście myślę że najlepsze byłyby światła, lecz jestem świadomy, iż to kosztowna inwestycja. Na teraz moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłyby progi zwalniające. Co Pan o tym myśli, a może jednak jest możliwość pozyskania środków na sygnalizacje?

Masłowski Tomasz


Czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Bohaterów i Konstytucji 3 Maja poprzez wykonanie progów zwalniających? Przyznam osobiście że najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna,ale obecnie jak się słyszy miasta na to nie stać.

Adam Bober


Znam problem tego skrzyżowania, na którym od jego otwarcia doszło do ponad 30 wypadków. Rozważaliśmy kilka wariantów dodatkowego ostrzeżenia kierowców, także zainstalowanie progów zwalniających. W tym przypadku jednak okazuje się, że stanowiłoby to utrudnienie np. dla służb komunalnych przy odśnieżaniu jezdni. Dlatego wybrane zostało rozwiązanie polegające na zamontowaniu  z daleka widocznego, migającego ostrym światłem znaku "stop" umieszczonego z obu stron skrzyżowania na ulicy Bohaterów.   

Jeden taki znak to koszt ponad 7 tys. zł, dwa – ok. 15 tys. zł. Realizację tego dodatkowego zabezpieczenia skrzyżowania mamy w najbliższych planach, będzie możliwa jednak późną jesienią, gdy już będziemy znali sytuację budżetową. W obecnej sytuacji finansowej miasta,  nawet taka, zdawałoby się niezbyt wielka kwota, jest problemem, gdyż z trudem zbieramy sumę potrzebną na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.  
Obecnie dobrze widoczny jest znak poziomy STOP z białą, grubą, ciągłą linią. Zimą, gdy będzie on mniej widoczny, zapewne już staną znaki świetlne.

Panie Burmistrzu, czy w Radzyniu powstanie skatepark? Jaką lokalizację bierze Pan pod uwagę? Chodzą słuchy że przy ZSP jest idealne miejsce...

Adam Krasucki


Jestem gorącym zwolennikiem stworzenia w Radzyniu skateparku – miejsca, gdzie młodzi ludzie w kulturalny, pożyteczny sposób będą mogli wyzwolić energię przez uprawianie widowiskowego sportu. Chcę się w tej sprawie spotkać z zainteresowanymi,  przedyskutować z nimi chociażby podstawową kwestię lokalizacji. Gdy tylko pojawią się możliwości finansowe, a mam nadzieję, że nastąpi to w przyszłym roku, zmierzymy się z tym wyzwaniem.