Na adres Urzędu Miasta wpływają pytania do burmistrza Jerzego Rębka dotyczące różnych problemów, dotyczących mieszkańców Radzynia. Ponieważ zagadnienia te na pewno interesują większą liczbę osób, postanowiliśmy otworzyć na portalu miejskim specjalną rubrykę. Tu będą mogli Państwo uzyskać odpowiedzi na pytania stawiane drogą mailową czy przysyłane pocztą.

Dziś – o podstrefie ekonomicznej, stadionie miejskim, otoczeniu dworca PKS oraz budownictwie wielorodzinnym.

Zapraszamy do lektury

Czy są szanse na stworzenie podstrefy ekonomicznej na terenie Radzynia i czy są podejmowane kroki ku temu?

Utworzenie specjalnej podstrefy ekonomicznej jest podstawowym warunkiem rozwoju naszego miasta. Bez tego przedsiębiorcy odejdą tam, gdzie zostaną im zapewnione lepsze warunki.

Obecnie trwa scalanie gruntów. Cały proces kupna, wymiany  działek przebiega nie bez trudności, bo właściciele ziemi dbają o swój interes, co jest zupełnie zrozumiałe.  Jestem realistą, więc uprzedzałem już w kampanii wyborczej, że tworzenie podstrefy ekonomicznej potrwa co najmniej 2 lata. Jednak jest szansa na to, że teren zostanie utworzony.

Na pojawiające się pytania, czy znajdą się chętni do zainwestowania właśnie u nas, odpowiem, że Radzyń ma  ważny atut w postaci dogodnego położenia geograficznego, jest położony przy ważnych szlakach komunikacyjnych – czego zazdroszczą nam inne miasta, jak choćby Parczew. Z Radzynia mamy  dogodne połączenie do Warszawy przez Łuków, a także w kierunku wschodniej granicy - na Terespol,  Sławatycze. Musimy to wykorzystać i zgrać  z możliwościami pozyskania gruntów.

Chcę tu wyraźnie podkreślić, że będzie on przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, nie będę zabiegał o kolejne sklepy wielkopowierzchniowe. W Radzyniu jest ich bardzo wiele jak na tak małe miasto,  a jeszcze przypomnę, że przed objęciem przeze mnie fotela burmistrza zostały podjęte decyzje w sprawie utworzenia centrum handlowego Bricomarche. Stosowne porozumienie zostało zawarte między moim poprzednikiem, burmistrzem Witoldem Kowalczykiem a właścicielami  tych gruntów. Ja nie mam w tej sprawie już nic do powiedzenia.  

Czy są szanse na modernizację, bądź - co wydaje mi się póki co bardziej racjonalnie - stworzenie strategii /koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego (zadaszone trybuny, jupitery oświetleniowe itp)?

Radzyń ma doskonałą bazę sportową. Jednocześnie wiele dziedzin i miejsc w naszym mieście jest bardzo zaniedbanych. Trzeba tu przypomnieć fatalny stan wielu ulic, konieczność budowy kanalizacji na Lendzinku, hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz filii Szkoły Podstawowej Nr 2.
Przy obecnym, dramatycznym wręcz stanie budżetu musimy dokonywać wyborów. Na przykład między podwyższeniem komfortu oglądania meczów przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych a bezpieczeństwem czy zaspokojeniem elementarnych potrzeb mieszkańców na co dzień.
Osobiście pragnąłbym, żeby na stadionie powstały zadaszone trybuny, jupitery oświetleniowe, jednak trzeba sobie uświadomić, że łączy się to z ogromnymi wydatkami, na które miasta nie stać.  
Chciałbym ponadto dodać, że stadion jest miejski, ale zarządza nim Klub Sportowy "Orlęta".

Czy istnieje możliwość zagospodarowania terenu wokół punktu obsługi pasażerów PKS przy ulicy Lubelskiej poprzez ogłoszenie przetargu na te nieruchomości, na których mogłyby powstać lokale handlowe?

W perspektywicznych planach mamy to na uwadze, np. wnioski mieszkańców, którzy chcieliby, aby ich działki były racjonalnie zagospodarowane.  Chciałbym zwrócić uwagę, że jednocześnie z gruntami muszą być przygotowane elementy infrastruktury – na przykład droga, która tam powinna być  wyznaczona. Przedtem potrzeba wykonać badania geologiczne sprawdzające, czy nie jest to teren zbyt bagienny. Dopiero w następnej kolejności może być realizowana budowa lokali handlowych.

Chciałbym poruszyć temat budownictwa wielorodzinnego. W ostatnim czasie miasto ładnie się rozbudowuje o bloki mieszkalne, lecz jest to tylko kropla w morzu potrzeb. Czy Miasto przewiduje podjęcie pewnych kroków w celu tworzenia nowych terenów M2 pod budownictwo wielorodzinne? Moim zdaniem nowe tereny i przetarg ogłoszany przez miasto sprowadzą nowych deweloperów którzy będą rozwijać budownictwo w Radzyniu.

Punktem wyjścia do różnych inicjatyw budowlanych na terenie miasta jest wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Przez ostatnie lata nikt się tym  nie zajmował ani się nie podejmował  skutecznych działań związanych z wyznaczeniem  strefy konserwatorskiej.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta. Stworzenie nowej dokumentacji jest wstępem do zmian zagospodarowania przestrzennego, wskazania czy utworzenia nowych terenów pod budownictwo wielomieszkaniowe. Jest to szansa rozwoju dla miasta, zatrzymania tu młodych, którzy potrzebują mieszkań.