Agnieszka WłoszekZ dniem 27 lipca z funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim został odwołany Grzegorz Szram. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko szefa MOSiR-u p.o. dyrektora będzie Agnieszka Włoszek. Powodem odwołania, jak wyjaśnia burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek, były wyniki kontroli, przeprowadzonej w MOSIR-ze przez audytora zewnętrznego.

- Sprawozdanie z kontroli w sposób jednoznaczny wykazało liczne nieprawidłowości, wynikające z błędów i zaniedbań, jakie wystąpiły w procesie zarządzania tą jednostką miejską. Odwołanie dotychczasowego dyrektora było w tej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem – motywuje swą decyzję burmistrz Jerzy Rębek.

Grzegorz Szram przyjął wypowiedzenie warunków umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem, bez obowiązku świadczenia pracy w tym czasie. Od września powróci do Gimnazjum Nr 1 na zajmowane wcześniej stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego.

Wyłonienie nowego dyrektora odbędzie się w drodze konkursu, który niebawem zostanie rozpisany. Do czasu jego rozstrzygnięcia funkcję p.o. dyrektora MOSIR-u będzie pełniła Agnieszka Włoszek.

Przekazanie obowiązków nowej dyrektor przez burmisrza Jerzego Rębka odbyło się 28 lipca w obecności wiceburmistrza Tomasza Stephana oraz grona pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy deklarowali pomoc w działaniach zmierzających do uporządkowania sytuacji w Ośrodku.

- Nowa dyrektor jest osobą bardzo młodą, ale doświadczoną i pełną zapału do pracy, a także mająca duże doświadczenie jako organizator imprez sportowych i jako menadżer sportu. Myślę, że spełni pokładane w niej nadzieje. Liczę, że jej współpraca z państwem będzie przebiegała w sposób normalny, życzliwy, ale i owocny, bo sukcesy MOSiR-u są sukcesami nie tylko państwa, ale także moimi i całego środowiska - mówił burmistrz.

- Jestem pasjonatem sportu, wiec myślę, że się bez problemów porozumiemy. Znam się na sporcie jak mało kto w tym mieście. Mam zamiar ciężko pracować, by uporządkować sprawy Ośrodka i zachęcić jeszcze większą liczbę radzynian do aktywnego uprawiania różnych dziedzin sportu. Liczę w tym na waszą pomoc– zwróciła się do zebranych nowa szefowa MOSiR-u Agnieszka Włoszek.