p1019476aUroczystość nadania sali koncertowej imienia Zygmunta Pietrzaka - pierwszego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola LIpińskiego w Radzyniu odbyła się 24 listopada.

- Zygmunt Pietrzak dał początek szkole, która stała się fundamentem i podstawą działań na rzecz edukacji muzycznej, krzewienia kultury muzycznej w Radzyniu Podlaskim. Uczynił wiele dla popularyzacji twórczości wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora XIX wieku, urodzonego w Radzyniu, Patrona PSM I st. Karola Lipińskiego. Swój wolny czas, talent organizacyjny i pedagogiczny, doświadczenie i kompetencje poświęcił w całości na ubogacenie panoramy kulturalnej Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego – mówił w laudacji Zbigniew Czuryło obecny (od 32 lat) dyrektor PSM I st. im. Karola Lipińskiegow Radzyniu.

Aktu przecięcia wstęgi na tabliczce z nazwiskiem Patrona, umieszczonej na drzwiach sali koncertowej oraz odsłonięcia portretu Zygmunta Pietrzaka dokonała Henryka Pietrzak – żona inicjatora i pierwszego dyrektora PSM.

Następnie głos zabrali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i Wiceprezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego Tadeusz Sławecki.
W podsumowaniu Dyrektor Zbigniew Czuryło podkreślił, jak ważne jest, że Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego mieści się we wspaniałym obiekcie – należącym do najwspanialszych w Europie, miejscu urodzenia Karola Lipińskiego – w Pałacu Potockich, obecnie odnowionym, zadbanym. - To, co tu widzimy, jest wielką zasługą obecnego Burmistrza Jerzego Rębka, który nie pozwolił, by szkoły tu (w Pałacu Potockich) nie było, i dzięki temu nadal jesteśmy w tej lokalizacji - miejscu, które dzięki staraniom Zygmunta Pietrzaka – człowieka z wizją, wyobraźnią, wrażliwością stało się siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego.

Szczepan Niebrzegowski wspominał Zygmunta Pietrzaka jako człowieka wielkiej kultury osobistej, erudycji i pasji. - To, co zasiał w Radzyniu Zygmunt Pietrzak przynosi wspaniałe owoce – podkreślił Starosta Radzyński. Gratulował i dziękował wszystkim, którzy w przeszłości i obecnie przyczyniają się do rozwoju szkoły i rozkwitu kultury muzycznej w Radzyniu i powiecie radzyńskim. Wskazał, że władze Radzynia od początku istnienia szkoły, sprawowały nad nią pieczę, a obecny Burmistrz Jerzy Rębek dba o poprawę warunków jej funkcjonowania, czego przykładem jest rewitalizacja Pałacu Potockich.

- Miałem okazję poznać Zygmunta Pietrzaka jako człowieka o niezwykłej kulturze, niezwykle życzliwego, ciepłego, jednocześnie pełnego zapału – mówił Burmistrz Jerzy Rębek. Podkreślił jego wielką rolę w rozwoju kultury muzycznej miasta: - Zygmunt Pietrzak stworzył fundamenty szkoły, która nadal istnieje i pięknie rozkwita, dzięki temu, że obecny dyrektor Zbigniew Czuryło kontynuuje i rozwija dzieło swego Poprzednika.

Tadeusz Sławecki wymieniał inicjatywy i dokonania Zygmunta Pietrzaka jako Prezesa Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

Na zakończenie tej części spotkania głos zabrał ponownie dyrektor PSM Zbigniew Czuryło. Dziękował wszystkim zaangażowanym w działalność i rozwój szkoły. - Najpiękniejsze jest to, ze mamy możliwość istnienia i rozwoju, kształcenia uczniów, którzy tu zaczynają, kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia, akademiach muzycznych, wracają tu z koncertami czy jako pedagodzy.
Dyrektor Zbigniew Czuryło dziękował sponsorom, dzięki którym możliwe jest organizowanie wydarzeń artystycznych o wysokiej randze.
Podkreślił też, jak ważne jest, że Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego mieści się we wspaniałym obiekcie – należącym do najwspanialszych w Europie, miejscu urodzenia Karola Lipińskiego – w Pałacu Potockich, obecnie odnowionym, zadbanym. - To, co tu widzimy, jest wielką zasługą obecnego Burmistrza Jerzego Rębka, który nie pozwolił, by szkoły tu (w Pałacu Potockich) nie było, i dzięki temu nadal jesteśmy w tej lokalizacji – jednej z najpiękniejszych w Europie, gdzie urodził się i do 9. roku życia mieszkał Karol Lipiński, gdzie stawiał pierwsze kroki, bawił się i biegał, gdzie uczył się grać pod okiem swego ojca, a także miał pierwsze występy późniejszy największy skrzypek - Polak, najwybitniejszy kompozytor przed Chopinem. - To jest miejsce, które dzięki staraniom Zygmunta Pietrzaka – człowieka z wizją, wyobraźnią, wrażliwością stało się siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego. Chciałbym, przynajmniej gdy jestem dyrektorem, żebym nie usłyszał słowa o przeniesieniu PSM do innej siedziby.

Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W części artystycznej wystąpili uczniowie: Amelia Paszkowska, Kajetan Kondraszuk, Zuzanna Matejek, Anna Krawczyk, Bernard Szczygielski, Gabriel Kościuczyk, Franek Myszkowiec, Hanna Matczak, Wiktoria Reszko, Zofia Dadasiewicz, Igor Świderski i Barbara Lipińska. Koncert został zwieńczony występem Tomasza Wojtasia – absolwenta klasy fortepianu Zygmunta Pietrzaka, od 15 lat dyrektora PSM I st. w Łukowie i pedagoga radzyńskiej szkoły.

Zygmunt Pietrzak - założyciel i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego urodził się w Warszawie w 1935 roku, od 1945 zamieszkał z rodziną w Radzyniu. Od 1975 r. pełnił funkcję dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego.
Osiągnięcia uczniów i pedagogów SOM, we współpracy ze środowiskiem i decydentami sprawiły, że podjęto starania o utworzenie szkoły muzycznej w Radzyniu.
1 września 1981 roku Minister Kultury powołał do życia Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Radzyniu Podlaskim. Na stanowisko dyrektora został powołany Zygmunt Pietrzak, który pełnił tę funkcję w latach 1981-1991. Edukacja muzyczna nabrała innego wymiaru. Osiągnięcia uczniów i ich pedagogów, operatywność, energia i pasja pierwszego dyrektora powodowały, że szkoła się rozwijała, W 1991 roku naukę podjęło 21 uczniów, kadra składała się z 4 pedagogów, po 10 latach było to już ponad 150 uczniów. Od 1981 r. z inicjatywy Zygmunta Pietrzaka były organizowane Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Fortepianu Społecznego Ogniska Muzycznego I Państwowej Szkoły Muzycznej I st., uczniowie uświetniali występami różne uroczystości. Wszystkie działania, rozgłos, osiągnięcia edukacyjne sprawiły, że co roku szkoła poszerza rozmiary i nabiera rozgłosu.
Zygmunt Pietrzak zapisał się również jako wspaniały pedagog-wychowawca. Uczył gry na fortepianie, wykształcił wielu wspaniałych pianistów (m.in. Jacek Maksymiuk, Damian Maksymiuk, Paweł Zawada, Agnieszka Jeż- obecne są pedagogami, muzykami koncertującymi czy też miłośnikami muzyki, Tomasz Wojtaś jest pedagogiem, pianistą, , wieloletnim dyrektorem PSM I st. w Łukowie od 15 lat, pedagog radzyńskiej szkoły). W 1988 roku władze miasta, doceniając znaczenie szkoły dla rozwoju muzycznego radzyńskiego środowiska przyznały PSM pomieszczenia w nowo wyremontowanym zachodnim skrzydle Pałacu Potockich, gdzie obok 14 pracowni lekcyjnych znalazła się również sala koncertowa. Pojawiła się potrzeba wyposażenia szkoły w dobrej jakości fortepian, który umożliwiałby zapraszanie do Radzynia wybitnych artystów.
W 1991 r. dzięki operatywności dyrektora, jego dbałości i poświęceniu się pracy edukacyjnej na rzecz dzieci, środowiska i budowania dobrego wizerunku szkoły i za sprawą jego wniosków Ministerstwo Kultury i Sztuki przydzieliło środki finansowe i szkoła otrzymała trzy fortepiany KAWAI. W maju 1991 roku, podczas obchodów X-lecia Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Radzyniu nadano imię Karola Lipińskiego – urodzonego w naszym mieście wybitnego dziewiętnastowiecznego skrzypka, kompozytora i pedagoga.

Zygmunt Pietrzak to także animator życia kulturalnego, założyciel i Prezes Zarządu Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podl., przez 32 lata - organizator i dyrektor artystyczny Dni Karola Lipińskiego – najdłużej trwającej imprezy muzyki klasycznych w regionie, promującej Radzyń, powiat radzyński i województwo lubelskie., popularyzującej twórczości i sylwetki wirtuoza skrzypiec i kompozytora Karola Lipińskiego. Z Pietrzak zorganizował 153 koncerty- w tym 149 w ramach DKL. RTM pod zarządem i przy osobistym zaangażowaniu Z. Pietrzaka jest wydawcą 2 płyt z nagraniem utworów K. Lipińskiego, książki „20 lat DKL w Radzyniu Podlaskim”, prowadził ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się opracowaniem dorobku K. Lipińskiego AM we Wrocławiu, w Katowicach i we Lwowie.
We współpracy w Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. dokonano restauracji pomnika nagrobnego K. Lipińskiego wraz z renowacją miejscowego cmentarza w miejscowości Wirliw (Urłów) na Ukrainie. Z okazji XXV-lecia DKL z inicjatywy Z. Pietrzaka odsłonięto w Radzyniu pierwszy w Polsce pomnik Karola Lipińskiego.
W 2010 roku Zygmunt Pietrzak zorganizował i urządził Izbę Pamięci Karola Lipińskiego, gdzie wyeksponowana jest sylwetka K. Lipińskiego poprzez zgromadzone eksponaty, dokumenty, nuty i inne pamiątki oraz dokumentacja fotograficzna oraz dźwiękowa Dni Karola Lipińskiego. Izba ta stała się miejscem spotkań i poznawania wielkiego artysty, miejsca edukacji kulturalnej oraz kameralnych koncertów muzyki klasycznej.
W 2011 r. w PSM odbyła się Radzyńska Akademia Wiolinistyki – warsztaty skrzypcowe – edukacyjny projekt Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego I Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W holu gmachu Sejmu RP została otwarta wystawa poświęcona życiu i twórczości Karola Lipińskiego. W 150 rocznicę jego śmierci Karola Lipińskiego z inicjatywy RTM Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci, wyrażenia uznania dla jego dorobku artystycznego.
W 2013 r. Prezes RTM zakupił fortepian Yamaha C-6X PE na działalność Stowarzyszenia. Instrument znajduje się na estradzie ROK, służy całemu miastu.

Zygmunt Pietrzak dał początek szkole, która stała się fundamentem i podstawą działań na rzecz edukacji muzycznej, krzewienia kultury muzycznej w Radzyniu Podlaskim. Uczynił wiele, by twórczość wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora XIX wieku, Patrona PSM I st w Radzyniu Podl. trafiła „pod strzechy”. Swój wolny czas, talent organizacyjny i pedagogiczny, doświadczenie i kompetencje poświęcił w całości na ubogacenie panoramy kulturalnej Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego.

ODZNACZENIA I NAGRODY

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia PolskiBłąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 03.02.2000 r.
  • Złoty Krzyż Zasługi 11.11.1987 r.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 14.10.1991 r.
  • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki 1986,
  • Nagroda I st. Dyrektora COPS za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce 1991,
  • Wawrzyn Podlasia – Podlasianin Roku 2001,
  • Radzynianin Roku 2003,
  • Medal za szczególne zasługi dla województwa lubelskiego 2005.

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Zbigniewa Czuryłę - Dyrektora PSM I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podl.

P1019414
P1019416
P1019418
P1019422
P1019425
P1019438
P1019445
P1019449
P1019453
P1019455
P1019456
P1019459
P1019460
P1019462
P1019464
P1019467
P1019469
P1019473
P1019476a
P1019479
P1019482
P1019492
P1019502
P1019509
P1019519
P1019529
P1019540
P1019557
P1019571
P1019572
P1019576
P1019578
P1019581
P1019587
P1019598
P1019611
P1019612
P1019620
P1019627
P1019629
P1019633
P1019639
P1019651
P1019653
P1019663
P1019668