pietrzak zygmuntUroczystość nadania sali koncertowej PSM w Radzyniu imienia Zygmunta Pietrzaka odbędzie się 24 listopada o godz, 16.00. W programie przewidziano także okolicznościowe przemówienia i koncert w wykonaniu uczniów Szkoły.

Zygmunt Pietrzak urodził się  w 1935 r. w Warszawie, zmarł 25 września 2016 r. w Radzyniu Podl. Był związany z naszym miastem od 1945 roku. W latach 1975-1981 prowadził Społeczne Ognisko Muzyczne. Następnie przez dekadę (1981-91) pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Lipińskiego, która powstała dzięki jego inicjatywie i staraniom. Po przejściu na emeryturę przez 10 lat związany był z tą placówką jako nauczyciel gry na fortepianie.

W 1984 roku Zygmunt Pietrzak wystąpił z inicjatywą zorganizowania Dni Karola Lipińskiego, które w tym roku odbyły się po raz 40. Jako przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Dni Karola Lipińskiego w 1999 roku powołał do istnienia Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, którego prezesem był do 2 marca 2016 r. Specjalną uchwałą otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa. Od 2010 roku Towarzystwo prowadzi także Izbę Pamięci Karola Lipińskiego.

Za swoje osiągnięcia w 2000 roku Zygmunt Pietrzak uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także został laureatem “Wawrzynu Podlasia”.

Pietrzak sala