psm 40 latmUroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbyły się 17 maja. Były one okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji. - Szkoła stale się rozwija, kształci uczniów na odpowiednim poziomie, odnosi sukcesy, organizuje wydarzenia, popularyzuje muzykę, promuje Radzyń na Lubelszczyźnie, w Polsce i za granicą – podsumował Zbigniew Czuryło, który od 32 lat pełni funkcję dyrektora PSM.

„Z życia uczynić arcydzieło sztuki”
Obchody rozpoczęły się w kościele Świętej Trójcy, gdzie Mszę św. w intencji społeczności Szkoły sprawowali: dziekan radzyński ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. kan. Henryk Och proboszcz parafii św. Anny, ks.kan. Jarosław Sutryk - proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i ks. dr Piotr Radzikowski – absolwent radzyńskiej PSM, Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej.
- Piękno jest formą dialogu Stwórcy ze stworzeniem i stworzenia ze Stwórcą... Kościół potrzebuje sztuki, by wyrazić to, co jest niewyrażalne – podkreślił w homilii ks. Piotr Radzikowski. Rozważał też piękno jako kategorię moralną. Odwołując się do Psalmu 45 stwierdził: - Z kontemplacji Jezusa - najpiękniejszego z synów ludzkich - płynie powinność dla nas, byśmy ze swego życia uczynili arcydzieło sztuki. - Wspominał też swoje dzieciństwo, naukę w PSM, wyrażał wdzięczność Rodzicom I Pedagogom, co podsumował: - Lata spędzone z muzyką są dla mnie bezcenne, nie zostało to zagubione, ale jest ważnym rysem mojego kapłaństwa.
Na zakończenie Liturgii odczytał i przekazał dyrektorowi Zbigniewowi Czuryle List gratulacyjny od Ordynariusza Siedleckiego Bp. Kazimierza Gurdy
Oprawę muzyczną Mszy zapewnił chór PSM pod kierunkiem Doroty Szostakiewicz, przy akompaniamencie Jacka Nestoruka.

Szkoła żyje: kształci, koncertuje, odnosi sukcesy.

Druga część uroczystości odbyła się w sali koncertowej PSM, mieszczącej się w zachodnim skrzydle Pałacu Potockich. Dyrektor PSM Zbigniew Czurło powitał gości i przedstawił historię szkoły. Podkreślił, że placówka rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1981/1982, ale z powodu pandemii obchody jubileuszu przełożono o rok. Ciepło i z wielkim uznaniem wspominał założyciela i pierwszego Dyrektora Zygmunta Pietrzaka. Do roku 2022 z PSM w Radzyniu wyszło 656 absolwentów, Dyrektor wymienił 26 osób, które zawodowo są związane z muzyką i odniosły w tej dziedzinie znaczące sukcesy. Placówka od początku prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie pracuje w niej 19 pedagogów, pod których kierunkiem kształci się muzycznie 136 uczniów. Uczniowie występują na koncertach szkolnych, pozaszkolnych, przesłuchaniach i konkursach o różnej randze. Sala koncertowa żyje. Każdego roku odbywa się w niej ponad 30 koncertów, w których występują uczniowie, absolwenci oraz goście – profesjonalni muzycy. - Szkoła nieprzerwanie pełni misję edukacyjno-wychowawczą w zakresie artystycznej edukacji muzycznej, jest współorganizatorem Dni Karola Lipińskiego, współpracuje z sąsiednimi szkołami, realizuje wytyczne Centrum Edukacji Artystycznej, dba o wizerunek Radzynia i szkoły na arenie krajowej i zagranicznej - podsumował Dyrektor Zbigniew Czuryło.

W gronie gości znaleźli się: Dziekan dekanatu radzyńskiego, Proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. dr Piotr Radzikowski – Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej, ks. kan. Henryk Och Proboszcz parafii św. Anny, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Agnieszka Weiner, Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek wraz z zastępcą Anną Grochołą, Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Marzanna Ramusiewicz, a także dyrektorzy Szkół Muzycznych z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca, Łukowa i Puław oraz dyrektorzy szkół radzyńskich. Zaproszeni zostali uczniowie PSM, rodzice, absolwenci, sympatycy Szkoły.

Medale i nagrody „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.

Podczas spotkania uhonorowane zostały osoby szczególnie zasłużone. Dyrektor Zbigniew Czuryło otrzymał dwa wysokiej rangi medale oraz nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej. Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydent RP odznaczył Dyrektora radzyńskiej PSM Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę. Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek uhonorował dorobek Zbigniewa Czuryły w zakresie wysokich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych najwyższym resortowym odznaczeniem – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Agnieszka Weiner wręczyła Zbigniewowi Czuryle indywidualną Nagrodę Dyrektora CEA I stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.
Nagrody indywidualne II stopnia CEA otrzymali: Ewa Zagórska i Jacek Nestoruk.

Zbigniew Czuryło poinformował o nagrodach dyrektora, jakie w ubiegłym roku otrzymali wszyscy pedagodzy i pracownicy PSM. Podczas spotkania podziękowanie i nagrodę „za wieloletnią i sumienną pracę oraz zasługi na rzecz Szkoły” z jego rąk otrzymały: sekretarz PSM Danuta Zarębska oraz księgowa Barbara Obroślak. która w PSM pracuje od 1996 roku. Jako Prezes Stowarzyszenia Melodia Art wręczył nagrody dwojgu absolwentom radzyńskiej PSM i wyższych uczelni muzycznych, obecnie nauczycielom Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radzyniu, utytułowanym muzykom koncertującym z sukcesami w Polsce i za granicą – Jakubowi Stefaniakowi i Justynie Czuryło.

„Gratuluję dorobku, dziękuję za ogrom pracy”

Następnie głos zabrali goście, przekazując gratulacje i życzenia. - Państwa działalność to powód wielkiej dumy nie tylko dla władz samorządowych, jesteście ambasadorami tej ziemi – mówił Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. - Owoce Państwa pracy, jej efekty są imponujące – powiedziała Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, gratulowała osiągnięć i licznego grona przyjaciół, na których Szkoła może liczyć.
- Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej w Radzyniu to wielka uroczystość dla miasta i ziemi radzyńskiej – podkreślił Burmistrz Jerzy Rębek. - Gratuluję dorobku, dziękuję za ogrom pracy, jaki wkładacie Państwo w kształcenie artystyczne, a także wychowanie swych uczniów. - W uznaniu za promowanie Radzynia w regionie, kraju i za granicą wręczył na ręce Dyrektora wyjątkowe wydawnictwo - album „Radzyń Podlaski. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. Dyrektor Zbigniew Czuryło zwrócił uwagę, że Burmistrz jest gospodarzem miejsca – Pałacu Potockich, wyrażał wdzięczność za współpracę, szczególnie za wsparcie w staraniach o dodatkowe pomieszczenia (2018 r.), co pozwoliło na poprawę warunków działalności szkoły.
W imieniu Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego list okolicznościowy oraz statuetkę na ręce Dyrektora PSM przekazał Robert Mazurek. - Codzienna praca przekłada się na kolejne roczniki wspaniałych absolwentów, którzy sławią imię szkoły, Radzynia, Lubelszczyzny. Jesteśmy z was dumni, gratulujemy – dodał powiedział Przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Gratulacje i życzenia składali również obecni na spotkaniu wójtowie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół muzycznych oraz radzyńskich szkół oświatowych, a także przedstawiciele Rady Rodziców PSM. Ks. kan. Heryk Och dziękował za uświetnianie uroczystości patriotycznych w parafii św. Anny.

Ostatnim punktem spotkania był koncert, który pozwolił podziwiać dorobek Szkoły, o którym była mowa podczas uroczystości. Najpierw słuchacze oklaskiwali występy uczniów, którzy zaprezentowali swe umiejętności gry na poszczególnych instrumentach (gitarze, flecie, fortepianie, skrzypcach, trąbce, saksofonie). Następnie sceną zawładnął kwintet akordeonowy absolwentów PSM I st. w Radzyniu, obecnie uczniów ZSM II st. w Białej Podlaskiej, klasy Zbigniewa Czuryły, w składzie: Marcel Semeniuk, Stanisław Krupa, Mateusz Golonka, Jakub Palinowski, Marcin Mitura. Członkowie zespołu to laureaci licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w grze solistycznej i kameralnej (ostatni sukces: II nagroda na Konkursie Ogólnopolskim - XX Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe pod Patronatem Centrum Edukacji Artystycznej). Zwieńczeniem spotkania był występ duetu: Justyna Czuryło (flet) i Jakub Stefaniak (akordeon) - absolwentów PSM I st. w Radzyniu i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie, wyższych uczelni muzycznych. Obecnie to zawodowi i utytułowani artyści, którzy powrócili do swej macierzystej szkoły już jako nauczyciele. O ich randze artystycznej może świadczyć fakt, że 16 maja swym występem inaugurowali III Samorządowy Kongres Trójmorza, który odbył się w Lublinie.

 

 

P1015235
P1015236
P1015238
P1015242
P1015245
P1015250
P1015252
P1015255
P1015257
P1015260
P1015274
P1015277
P1015285
P1015286
P1015300
P1015303
P1015319
P1015325
P1015343
P1015348
P1015349
P1015359
P1015361
P1015364
P1015368
P1015372
P1015376
P1015378
P1015381
P1015384
P1015399
P1015404
P1015408
P1015412
P1015416
P1015421
P1015422
P1015428
P1015435
P1015437
P1015441
P1015442
P1015452
P1015454
P1015474
P1015476
P1015478
P1015479
P1015483
P1015484
P1015486
P1015489
P1015492
P1015493
P1015496
P1015499