38Wielu wzruszeń i refleksji dostarczył wieczór poezji „Śladami radzyńskich poetów”, który odbył się 16 kwietnia w Oranżerii. Spotkanie zorganizowane zostało przez Gimnazjum nr 2 i Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury.

Na spotkaniu obecnych fizycznie było dwoje twórców: Anna Wasak i Marcin Bober, a w utworach recytowanych przez uczniów i seniorów również: Adam Świć, Bronisława Niebrzegowska, Hanna Guz i Teresa Tętnik.

Patronem spotkania był oczywiście urodzony w Radzyniu w 1861 r. Zenon Przesmycki „Miriam” – poeta, tłumacz, krytyk literacki, odkrywca twórczości Norwida. Od jego utworu „Z dziejów serca” rozpoczęła się prezentacja.

Wiersze współczesnych radzyńskich poetów uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz przedstawiciele UTW: Dariusz Gałan i Maria Oworuszko przedstawili w kilku kręgach tematycznych: miłość, codzienność, wątki literackie w poezji, nasze miasto. Prezentacja ukazała nie tylko różnorodność ich problematyki, ale i form wypowiedzi oraz ładunku emocjonalnego. Były pełne wzruszeń, refleksji, ale też humoru, dystansu, czasem gorzkiej ironii. 

Na zakończenie swe ulubione wiersze przedstawili obecni na spotkaniu poeci.

Anna Wasak dziękowała za zorganizowanie spotkania i piękne prezentacje wierszy. – To jest dla nas bardzo ważne, gdy widzimy, że nasze teksty żyją, że ktoś odnajduje w nich cząstkę własnych przeżyć.

Nawiązała do obchodzonego w tym roku jubileuszu 550-lecia miasta. Opowiadała o źródłach inspiracji dla utworu „Radzynianka, czyli ballada o dwóch modrzewiach”. – Badania dendrologiczne wykazały, że modrzewie stojące przy północnej fasadzie pałacu mają ponad 300 lat, więc pamiętają czasy Potockich – mówiła poetka.

Mariusz Bober nawiązał do zaprezentowanego w trakcie spotkania wiersza „Mój domek”, który uznał za utwór, który się spełnił w jego życiu. Odczytał tekst piosenki „Kiedyś Cię odnajdę” i mówił o historii jego powstania. – Dziękujemy, że upamiętniacie nas jeszcze za naszego życia. To jest dla nas nie tylko satysfakcja, ale też zobowiązanie - mówił twórca.

Oboje otrzymali na pamiątkę spotkania piękne laurki i wielkie maki.

Spotkanie  przygotowały nauczycielki Gimnazjum nr 2  Elżbieta Żuk i Agnieszka Grochowska. Za wielką aktywność i zaangażowanie Pań w promowanie literatury – szczególnie radzyńskich twórców dziękowała organizatorkom dyrektor Gimnazjum nr 2 Bożena Marcinkowska.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Mostu Pokoleń budowanego przez Gimnazjum nr 2 i UTW, a owocem współpracy na niwie literackiej jest tomik poezji wydany wspólnie przez uczniów i seniorów.

fot. Tomasz Młynarczyk

01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42