P1011085Koncert wieńczący rok szkolny 2016/2017 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu odbył się 14 czerwca w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Dyrektor Zbigniew Czuryło podsumował 10 miesięcy pełnych ciekawych wydarzeń muzycznych i sukcesów uczniów, wręczone zostały wyróżnienia najlepszym uczniom oraz ich rodzicom.

Całość zakończył piękny koncert, podczas którego zebrani mogli się przekonać, że długo wymieniane sukcesy młodych radzyńskich muzyków są w pełni zasłużone. - Jesteśmy zachwyceni waszym kunsztem, kształtujecie wielką kulturę w naszym mieście, jesteście ambasadorami Radzynia w regionie, kraju a nawet poza jego granicami – mówił obecny na koncercie burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Zbigniew Czuryło poinformował, że uczniowie radzyńskiej PSM w roku szkolnym dali aż 25 koncertów. Wśród nich znalazły się znaczące wydarzenia artystyczne. Inne uświetniały miejskie obchody, uroczystości, spotkania. Były to: Koncert Noworoczny, Gala Akordeonowa, Koncert dla Mamy, Dzień Patrona Szkoły, audycje muzyczne dla dzieci z przedszkoli, występ na Dzień Samorządowca, podczas Festynu Rodzinnego. PSM także gościła zaproszonych muzyków, wśród których byli absolwenci radzyńskiej szkoły, kontynuujący naukę w Białej Podlaskiej czy Lublinie, a nawet Wrocławiu.

- Sala koncertowa tętni życiem, rozbrzmiewa muzyką, ale też uczniowie z pedagogami wyjeżdżają z występami do innych szkół, na konkursy, rywalizując w różnych kategoriach – mówił Zbigniew Czuryło. W minionym roku w 15 konkursach wzięło udział 37 uczniów PSM I st. w Radzyniu, a z tego grona 27 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

W konkursie pianistycznym „Zimowe talenty” w Międzyrzecu w swoich kategoriach Joanna Zielińska i Alicja Kożuch zajęły 1 miejsca, Irena Prokopiuk 3 miejsce, Wiktoria Jorczak wyróżnienie.

Gitarzystka Julia Drożdż w VII Konkursie Gitarowym w Szczebrzeszynie zajęła 2 miejsce, w ogólnopolskim konkursie w Chełmie Gitara na Kresach zdobyła 3 nagrodę , w Międzyrzecu była najlepsza – zajęła 1 miejsce. Aleksandra Bizoń i Julia Duszak zajęły 3 miejsca w swoich kategoriach.

Również wśród akordeonistów nie zabrakło  laureatów konkursów. W swoich kategoriach tryumfy święcili: Marcin Mitura 1 miejsce w Międzyrzecu i w Lublinie, Jakub Palinowski 1 miejsce w Lublinie i wyróżnienie w Międzyrzecu, Michał Goławski – wyróżnienie w Międzyrzecu i 3 miejsce w Lublinie, Antoni Zabielski – z 1 klasy zdobył wyróżnienie w Międzyrzecu; 2. był Stanisław Krupa, 3. - Michał Goławski W kategorii klas 5-6 miejsce 2. zdobył Mateusz Głowniak, a 3. - Mateusz Golonka.

W dziedzinie gry na skrzypcach laury zdobywały w Sochaczewie Aleksandra Polak, Aleksandra Garbala i Irena Prokopiuk (3 nagroda), Wiktoria Grochowska zdobyła wyróżnienie na konkursie regionalnym. Aleksandra Polak zdobyła wyróżnienie również w XXII Regionalnym Tygodniu Skrzypiec Altówki i Kontrabasu w Zamościu.

Świetnie wypadli również uczniowie PSM I st. im. Karola Lipińskiego podczas obligatoryjnych przesłuchań w Centrum Edukacji Artystycznej, które służą do oceny szkoły przez organ prowadzący, którym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksandra Szczuchniak (saksofon) zdobyła 22,3 pkt. i wyróżnienie ( od 21punktów była ocena bardzo dobra), wyróżnienia i najwyższe noty w regionie uzyskali grający na trąbce Cezary Mazur (23 pkt) i Jakub Semeniuk (22,33 pkt). Najwyższe noty i najwyższe lokaty uzyskali też akordeoniści: Mateusz Głowniak (23,33 pkt. I I miejsce) oraz Jakub Palinowski (22, 66 pkt i II miejsce).

Wyróżnieni przez CEA zostali pedagodzy: Jacek Nestoruk, Wojciech Lesiuk, Radosław Żyła i Zbigniew Czuryło, a także akompaniatorzy: Ewa Łańcut-Nestoruk i Małgorzata Okułowicz-Żyła.

Dyrektor Zbigniew Czuryło podkreślił również, że osiągnięcia uczniów to wynik nie tylko ich talentów i pracy, ale również zaangażowania rodziców, którzy wspierają dzieci w pełnej wyrzeczeń, trudnej nauce. Zaznaczył, że uczniowie starszych las, chcąc osiągnąć wysoki poziom gry, muszą ćwiczyć 1,5-2 godziny dziennie.

Dyrektor pochwalił się również uczniami, którzy będą kontynuować edukację muzyczną. Są to: Patrycja Goławska, Damian Mazur, Mateusz Golonka, Aleksandra Polak, Małgorzata Kowalczyk, Aleksandra Nawara i Patrycja Muszyńska. Podkreślił również że duże znaczenie ma fakt, że nauka odbywa się w bardzo dobrych warunkach, w pięknym otoczeniu – bo w pomieszczeniach Pałacu Potockich.

Na spotkaniu odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę nauczycielki klasy fortepianu Barbary Daniluk. Dyrektor złożył podziękowania za długoletnią, ofiarną i owocną edukację muzyczną wielu pokoleń uczniów.

Kolejnym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem 28 uczniom, a także listów gratulacyjnych rodzicom, których dzieci ukończyły szkołę z wyróżnieniem, a więc Aleksandry Polak, Aleksandry Nawary, Mileny Prokopiuk, Małgorzaty Kowalczyk i Patrycji Goławskiej.

Burmistrz Jerzy Rębek dziękował społeczności szkoły – nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie w życie miasta przez uświetnianie różnych uroczystości, jakie odbywają się w Radzyniu. - Jesteśmy zachwyceni waszym kunsztem, kształtujecie wielką kulturę w naszym mieście, jesteście ambasadorami Radzynia w regionie, kraju a nawet poza jego granicami – mówił włodarz i przekazał uczniom kosz czekolad. Wyraził również uznanie i podziękowanie za olbrzymi wkład pracy odchodzącej na emeryturę pani Barbarze Daniluk.

Gratulacje i podziękowania złożył również obecny na uroczystości zastępca wójta Gminy Radzyń Ireneusz Bogusz.

Spotkanie zwieńczył koncert w wykonaniu wyróżniających się uczniów szkoły, który poprowadziła Ewa Zagórska.