DSC 0083Promocja książki Joanny Kowalik "Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku" odbyła się w piątek 4 lutego w Radzyńskim Ośrodku Kultury. O wadze publikacji oraz dużym zainteresowaniu mieszkańców Radzynia przeszłością swego miasta, świadczy wysoka frekwencja na spotkaniu.

Joanna Kowalik - Bylicka jest starszym archiwistą, pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Kierownik radzyńskiego Archiwum, Dariusz Magier, witając przybyłych, przypomniał, że od ponad 10 lat odbywają się wieczory autorskie w kierowanej przez niego instytucji i wyraził satysfakcję z kolejnej książki wydanej przez Archiwum. - Zawsze jestem bardzo szczęśliwy, gdy mogę taki wieczór autorski zorganizować, bo to oznacza, że takie książki się ukazują – mówił D. Magier. Nie szczędził również słów uznania dla autorki prezentowanej publikacji. - Każdy, kto zna autorkę, wie, że każdy akapit jest  przemyślany, każdy podany fakt historyczny jest dokładnie udokumentowany źródłowo; że to, co przeczyta w tej książce, będzie prawdziwe i do tej prawdy zmierzające.

Po tym wprowadzeniu głos zabrała dr Joanna Kowalik-Bylicka, która zaprezentowała w skrótowej formie zawartość książki – historię dóbr ziemskich Radzyń, bogato ilustrując swój wykład slajdami.

Po wykładzie i prezentacji była okazja do zakupienia publikacji i uzyskania autografu autorki.

"Książka jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w 2008 r. Jako pierwsza stara się ukazać powstanie i historię dóbr radzyńskich, ustalając ich przebieg ich własności od początku istnienia aż do likwidacji majątku ziemskiego i przybliżając postaci jego dziedziców- napisała we wstępie dr J. Kowalik. "Publikacja jest wartościową naukową monografią, opartą o bardzo gruntowną i żmudną kwerendę źródłową" - ocenia recenzent prof. dr hab Jan Lewandowski.

Ci, którzy zdecydowali się na zakup książki, otrzymali do ręki nie tylko zapowiedziany w tytule fragment dziejów dóbr radzyńskich, ale także źródło wiedzy o Radzyniu, sięgające jego początków w średniowieczu. - Historia dóbr jest również pretekstem do ukazania postaci właścicieli i ich sposobów gospodarowania – dodaje we wstępie Joanna Kowalik-Bylicka. W książce znajdziemy biografie Marianny i Eustachego Potockich, ich synów Kajetana, Stanisława Kostki, Jana Nepomucena Eryka, a także księżny Anny z Zamoyskich Sapieżyny, jej córki Anny Zofii, żony księcia Adama Jerzego Czartoryskiego oraz Antoniego, Stanisława Floriana, Zofii i Bronisława Szlubowskich. Wśród wymienionych postaci są i takie, które odegrały ważną rolę w historii nie tylko lokalnej, ale także całego naszego kraju. Poprzez pryzmat ich losów i dziejów dóbr radzyńskich oglądamy dzieje Polski "przez ich rozkwit w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej, po trudne lata towarzyszące ich upadkowi" - i dalej, przez kolejne wydarzenia jakimi były: powstanie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, klęska Powstania Listopadowego, Powstanie Styczniowe, uwłaszczenie chłopów w 1864 r., walka z rusyfikacją i kryzysy gospodarcze, wywalczona niepodległość - "w którą wprowadza decyzja ostatnich właścicieli Radzynia – Zofii i Bronisława Szlubowskich – dotycząca przekazania odrodzonemu Państwu głównej majątkowej rezydencji".

Zachęcamy do lektury.