Frekwencja w niedzielnym referendum w Radzyniu wyniosła 8,52%. Na 13 092 uprawnionych do urn przybyło 1 116 osób. Najniższa frekwencja była w obwodzie 9 (siedziba komisji: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Jana Pawła II 25) - 6,82%, najwyższa w 8 obwodzie (siedziba komisji: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, ul. Armii Krajowej 2) - 10% i w szpitalu (okręg 10) - 15,18%

Spośród uczestniczących w głosowaniu na pierwsze pytanie (Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu?) „tak” odpowiedziało 900 osób (80,65%), „nie” – 197 osób (17,65%), nieważny głos oddało 19 osób (1,7%).

Na pytanie drugie (Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?) „tak”odpowiedziało 168 osób (15,05%), nie – 926 osób (82,97%), nieważny głos oddały 22 osoby (1,97%).

Na trzecie pytanie (Czy jesteś za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?) na „tak” zagłosowało 1048 osób (93,9%), na „nie” – 40 osób (3,58%), nieważny głos oddało 28 osób (2,51%).