plakat BO 2020 2Już w najbliższy poniedziałek rusza głosowanie w ramach Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców miasta do oddania swojego głosu na wybrany przez siebie projekt. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego przedsięwzięcia, ułożony w kolejności, w jakiej projekty będą umieszczone na karcie do głosowania.

Przypominamy, że swój głos można oddać maksymalnie na dwa projekty, a głosować może każdy mieszkaniec miasta, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 16 lat.

Głosowanie będzie odbywało się w sali konferencyjnej urzędu w dniach i godzinach:

21-22.10.2019 – 8.00 – 16.30

23.10.2019 – 11.00 – 19.00

24-25.10.2019 – 8.00 – 16.30

Opis projektów:

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę nowego chodnika na ulicy Zabielskiej – lokalizacja: ul. Zabielska począwszy od ul. Kleeberga w stronę Zabiela.
Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszego na odcinku długości około 200 m przy ulicy Zabielskiej w Radzyniu Podlaskim wraz ze zjazdami do prywatnych posesji. Projekt będzie służył oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Radzynia Podlaskiego, a w szczególności mieszkańcom ul. Zabielskiej oraz osobom zamieszkującym sąsiadujące miejscowości.

2. „Biblioteka sercem osiedla” – wyposażenie w meble i sprzęt Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim działającej przy ul. Spółdzielczej 8 – lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego Filia nr 2 ul Spółdzielcza 8

3. Utworzenie Punktu Tymczasowego Zatrzymania Zwierząt Domowych w Radzyniu Podlaskim – lokalizacja: ul. Brzostówiecka 2
Projekt dotyczy podejmowania działań mających na celu ograniczanie i zapobieganie bezdomności zwierząt porzucanych na terenie miasta. Ma stanowić niezbędną pomoc przy realizacji istniejącego już „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Projekt zakłada zakup dwóch kojców dla psów zadaszonych z pełnym wyposażeniem (buda i wybieg), jednego kojca dla kotów oraz zakupem klatki zapadkowej do złapania zwierzęcia.

4. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Radzyniu Podlaskim – lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Armii Krajowej 12.
Doposażenie placu zabaw polegać będzie na zakupie urządzeń zabawowych oraz ułożeniu maty przerostowej, demontażu obecnej nawierzchni i ułożeniu nowego ciągu pieszego z kostki brukowej. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci zyskają miejsce, w którym będą mogły rozwijać swoją kreatywność oraz umiejętności społeczne. Przyczyni się to również do ich integracji i budowania właściwych relacji między rówieśnikami.

5. Oświetlenie boiska treningowego na stadionie w Radzyniu Podlaskim – lokalizacja: stadion miejski
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia boiska treningowego na stadionie w Radzyniu Podlaskim. Oświetlenie boiska treningowego pozwoli na prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych, głównie w grupie dzieci i młodzieży, pozwoli na lepsze wykorzystanie bazy treningowej oraz spełni wymogi potrzebne do powstania szkółki piłkarskiej.

6. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Wyszyńskiego – lokalizacja: ul. Wyszyńskiego od Ronda Odrzygoździa w stronę rzeki.
Projekt zakłada przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych na ścieżkę rowerową z dopuszczonym ruchem pieszych. Projekt będzie służył rowerzystom oraz pieszym.

7. Park Street Workout – lokalizacja: ul. Wyszyńskiego obok siłowni plenerowej przy ścieżce rowerowej
Projekt dotyczy budowy Parku Street Workout w pobliżu ścieżki rowerowej i siłowni plenerowej. Street Workout to dyscyplina sportowa łączy elementy treningu siłowego i gimnastycznego. Dostępność tego typu sprzętu przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej mieszkańców miasta.

8. Ławeczka Karola Lipińskiego z jego muzyką – lokalizacja: ul. Jana Pawła II obok pomnika Karola Lipińskiego.
Ogólnie dostępna ławeczka, z wmontowanym sprzętem audio, który po włączeniu odtwarza muzykę Karola Lipińskiego. Tego typu ławki znajdują się w innych miastach. Przykładem może być Ogród Saski w Warszawie, gdzie można usiąść i posłuchać muzyki Chopina. Ławeczka będzie służyć wszystkim mieszkańcom Radzynia Podlaskiego oraz turystom odwiedzającym miasto.

9. Ogólnodostępne WC na stadionie miejskim w Radzyniu Podlaskim – lokalizacja: stadion miejski
Projekt zakłada wybudowanie punktu WC poprzez adaptację podcienia w budynku klubowym przy stadionie miejskim. WC powinno być dostępne dla wszystkich mieszkańców biorących udział w imprezach organizowanych przy kompleksie sportowym stadionu miejskiego.

10. Altanki – miejsca spotkań – lokalizacja: Bulwar nad Białką – obok siłowni plenerowych oraz skateparku.
Projekt dotyczy postawienia trzech altan drewnianych z miejscami siedzącymi oraz stołem, o pojemności 10-12 osób każda. Wyposażone dodatkowo w oświetlenie energooszczędne, włączane czasowo na fotokomórkę.