Co dalej ze Strażą Miejską? W środę 11 marca odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Rębka z pracownikami Straży Miejskiej. Jak poinformował burmistrz Jerzy Rębek, nastąpią dalsze ograniczenia liczby etatów w Straży Miejskiej. Docelowo będzie tam zatrudnionych 4 funkcjonariuszy.
- Jednak żaden z dotychczasowych pracowników nie pozostanie bez pracy i środków do życia - zapewnia burmistrz po spotkaniu ze strażnikami miejskimi.

- Zamierzam zaproponować niektórym obecnym funkcjonariuszom konkretne zadania do wykonania w ramach stosunku pracy w miejscach, które zostaną przedstawione jeszcze w tym półroczu - wyjaśnia Jerzy Rębek. Dodaje, że jest to związane z planami rozwoju miasta. - Praca tych ludzi może być bardzo owocna i przydatna w innym miejscu - mówi, nie zdradzając szczegółów, na które jest jeszcze zbyt wcześnie.- Tu jest pełna zgoda, tych ludzi satysfakcjonuje, że nie zostaną pozbawieni środków do życia.
Obecnie pełniącym obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Radzyniu jest Jerzy Marek Karwowski.
Burmistrz dodaje, że prawdopodobnie zmieniona zostanie formuła funkcjonowania Straży Miejskiej w Radzyniu. W tym półroczu zapadnie decyzja, czy będzie to jednostka budżetowa, czy będzie stanowić część któregoś z wydziałów Urzędu Miasta.