Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. za rok 2016 złożył podczas ostatniej sesji Prezes Zarządu – Sławomir Sałata. - Patrząc na to sprawozdanie, na wyniki, na odbudowę bazy, taboru, można stwierdzić, że Przedsiębiorstwo rozwija się, daje miejsca pracy, dywidendę dla właściciela, czyli do kasy Miasta. Dziękujemy za kolejny rok pracy całej załodze, a także Panu Burmistrzowi za właściwy nadzór nad firmą - podsumował Adam Adamski, przewodniczący Rady Miasta.

Przedsiębiorstwo się rozwija-miasto zyskuje

Jak informował prezes Sławomir Sałata, na koniec roku 2016 Przedsiębiorstwo zatrudniało 125 osób. Po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 16 453545,89 zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 433 451,26 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy wykazało zwiększenie kapitału o kwotę 423 432,79 zł. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy został zwiększony w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 713 410,01 zł. Osiągnięty zysk wynikał z działalności dwóch głównych działów: działu usług komunalnych i pogrzebowych (gdzie sprzedaż wyniosła w zaokrągleniu 5 640 000 zł, zysk natomiast wyniósł 340 000 zł) oraz działu wodociągów i kanalizacji, gdzie obroty były na poziomie 5 213 000 zł, a zysk osiągnięty wyniósł 545 000 zł. Jeśli chodzi o sprzedaż, to w roku 2016 wzrosła ona o 19% i była większa o 1 868 923 zł w stosunku do roku 2015.

PUK przekazał w 2017 roku na rzecz Miasta dywidendę w wysokości 200 tys. zł

Sieć wodociągowa

W 2016 roku PUK wykonał 957 metrów bieżących nowej sieci wodociągowej na ulicy Budowlanych. Koszt tej inwestycji to ok. 52 tys. zł. (Dla porównania warto przytoczyć fakt, że w latach 2008-2014 wykonano 1300 m bieżących wodociągu). Przebudowanych zostało ponadto 300 m sieci wodociągowej na osiedlu Zgoda – na ulicach Przesmyckiego i Norwida, gdzie zdarzało się wiele awarii, a naprawy były bardzo kosztowne i uciążliwe dla mieszkańców tego osiedla. W ramach tego działania wymienione zostały wszystkie przyłącza (wykonane 30 lat temu z rur stalowych) – w liczbie 56. Aby nie komplikować mieszkańcom ich codziennego życia, wymiana zrobiona była metodą bezwykopową, mniej uciążliwą i tańszą niż metoda odkrywkowa. Na te zadania Przedsiębiorstwo wydało z własnych środków 240 tys. zł. - Na realizację modernizacji tego, co przez wiele lat było zaniedbywane, wykorzystujemy m.in. zysk na dziale wodociągów i kanalizacji – informował prezes Sławomir Sałata.

Koszty przebudowy kanalizacji na ul. Przesmyckiego i Norwida zawarte zostały we wniosku o dofinansowanie złożonym przez PUK do Urzędu Marszałkowskiego na początku grudnia 2015 r. Przy okazji wrócono do sprawy wniosku o dofinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i wymiany części sieci wodociągowej w mieście, który PUK złożył w 2015 roku do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek przeszedł weryfikację merytoryczną, później został odrzucony ze względu za niska punktację. Przedsiębiorstwo złożyło protest, który w styczniu 2017 r. został rozpatrzony pozytywnie. - Od tego czasu dwukrotnie monitowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy znajdziemy się na liście do dofinansowania, bo mieliśmy 3 miesiące, aby stworzyć dodatkową, pełną, kompletną dokumentację dotyczącą wniosku, czyli pozwolenia na budowę, uzgodnienia, decyzje środowiskowe, jeśli takie były potrzebne – wyjaśniał prezes Sławomir Sałata. - Informacja z Urzędu Marszałkowskiego dotarła do nas 18 maja, po czym złożyliśmy kompletną dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego. Około 3 tygodnie temu otrzymaliśmy informację, że musimy dokonać uzupełnień, gdyż od momentu złożenia wniosku do chwili umieszczenia nas na liście do dofinansowania część dokumentów wygasła. Musieliśmy się starać o nowe dokumenty, takie jak np. promesa w banku, za co trzeba było płacić kolejne pieniądze. 25 sierpnia wiceprezes Piotr Kopeć podpisał paczkę elektroniczną i została ona złożona w przewidzianym terminie, dostaliśmy potwierdzenie i czekamy na dalszy ciąg, czyli na wezwanie do podpisania umowy.

Tabor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Tabor transportowy i maszyn do prac budowlanych był stary i wysłużony. PUK sprzedał 5 pojazdów (2 ciągniki Ursus rocznik 1980 i 1989 r., Lublinek z 2000 r., Żuk z 1993 r., Skoda Oktavia) za łączną kwotę netto 31 382 zł.

W ubiegłym roku zakupionych zostało 8 pojazdów, a na 2 pojazdy zostały podpisane umowy leasingowe (Citroen Jumper transportowy - pojazd 3,5 tonowy, Skoda Yeti na potrzeby biura i Zarządu), do tabory PUK dołączona została również ładowarka teleskopowa. Na zakup tych pojazdów i sprzętu Przedsiębiorstwo wydało 394 500 zł z własnych środków, ale były to działania konieczne.

Dobre wyniki finansowe Przedsiębiorstwa to także efekt oszczędności. - Montujemy urządzenia energooszczędne i staramy się oszczędzać energię. Dla przykładu: na oczyszczalni ścieków, zainstalowaliśmy pompy ciepła, to dało olbrzymie oszczędności, ponieważ wcześniej budynki oczyszczalni były ogrzewane ciepłem z kotłowni na nowej bazie transportowej, położonej w znacznej odległości, co powodowało znaczne straty podczas transportu ciepła.

W tym roku zaś zainstalowaliśmy panele solarne na budynku bazy transportowej, co przyczynia się do obniżenia kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa.