Komunikaty/Ogłoszenia

01Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 8 kwietnia br. czynna jest kasa urzędu. Uległo jednak zmianie miejsce usytuowania kasy.

PUK LOGOPrezentujemy Państwu nowe oświadczenie prezesa PUK z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie jednostronnego odstapienia od naliczania opłaty stałej za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

pec2Z powodu zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) od dnia 27 marca 2020 r. biuro oraz inne pomieszczenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 12 będą zamknięte dla interesantów.

koronawirus2Jak poinformowali na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski, od jutra tj. środy 25 marca br. wprowadzane zostają nowe obostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Najważniejszą zmianą jest zakaz wychodzenia z domów bez wyraźnej życiowej potrzeby.

PUK LOGOW związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czego skutkiem jest zawieszenie lub znaczne ograniczenie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców na terenie Radzynia Podlaskiego informuję,

Wystąpienie burmistrza Jerzego Rębka - Radzyń Podlaski 23.03.2020

herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym „OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zostaje zawieszony na czas nieokreślony. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będą Państwo niezwłocznie informowani.

mops radzyn

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Miasto Radzyń Podlaski informuje,

herbNiezwłocznie po przekroczeniu granicy Polski, skontaktuj się z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który wskaże sposób odbywania kwarantanny, a także udzieli szczegółowych informacji.
Kontakt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim: 83 352 74 16; 83 352 74 17; 668 838 347; 604 464 150.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim