DSC 0150Niezwykle radosnym momentem czerwcowej sesji Rady Miasta jest wręczenie nagród dla uczniów szkół miejskich za wybitne osiągnięcia w nauce, co zaowocowało sukcesami na olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

- Ta nagroda jest wyrazem naszego uznania dla waszej wzorowej postawy uczniowskiej, niezwykle solidnego podejścia do obowiązków szkolnych, a także ponadprzeciętnych zdolności i ponadprzeciętnej inteligencji. Dziękujemy wam za zaangażowanie, dziękujemy za chęci, za ambicję i za ciężką pracę – mówiła prowadząca te część sesji Małgorzata Kowalczyk – inspektor w Wydziale ds. Edukacji, Kultury i Sportu. - Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego Miasta, przysparzacie mu sławy i splendoru.

Małgorzata Kowalczyk zwróciła się następnie do rodziców wyróżnionych uczniów: - Wielkie brawa i podziękowania dla Państwa, bo to właśnie Państwa codzienna postawa i wpajanie mądrych wzorców wychowawczych owocują takimi wielkimi osiągnięciami. To Państwo jako pierwsi rozbudzacie w dzieciach zdolność samodzielnego myślenia, pasje poznawania i tworzenia.

Gratulacje i słowa uznania prowadząca skierowała również do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół. - Sukces ucznia to również sukces jego nauczyciela, a kluczem do tego sukcesu jest osobowość, wiedza i entuzjazm pedagoga. Dziękuję nauczycielom za pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość, za to, ze jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw... za to, że w swojej pracy zawsze kierujecie się dobrem dziecka, odpowiedzialnością za jego rozwój, że potraficie swoich wychowanków przygotować do podejmowania decyzji i znajdowanie sensu życia.

Następnie burmistrz Miasta Jerzy Rębek oraz przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski wręczyli dyplomy uznania i nagrody osiemnaściorgu uczniom i ich rodzicom.

 

Szkoła Podstawowa nr 1

Filip Skwara (Katarzyna Ponikowska, Ireneusz skwara)

Maja Krupska (Anna i Przemysław)

Adrianna Grabowska (Anna i Krzysztof)

Paweł Cholewa (Monika i Gabriel)

Monika Pawlina (Lilla i Wojciech)

 

Szkoła Podstawowa nr 2

Karol Pietrzela (Aneta i Tomasz)

Stanisław Krupa (Barbara i Bernard)

Dominika Górnik (Katarzyna, Mirosław)

Paweł Chmielarz (Wioletta, Janusz)

Tymon Woźniak (Marta, Piotr)

 

Gimnazjum nr 1

Mikołaj Korulczyk (Urszula i Tadeusz)

Maja Bober (Magdalena i Mariusz)

Adam Filipiuk (Ewa i Jerzy)

Kinga Piłat (Agnieszka i Jerzy)

 

Gimnazjum nr 2

Adam Matysiak (Beata i Mirosław)

Mateusz Pawlina (Alicja i Tomasz)

Magdalena Krasuska (Renata i Janusz)

Jakub Jędrys (Ewa i Andrzej)