konsultacje 1mW ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski w dniu 20 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie rewitalizacyjne, na którym gościł Michał Flis, właściciel firmy DRAFT CONSULTING.

Firma DRAFT CONSULTING, na zlecenia miasta, przygotowała „Diagnozę służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski”, jako pierwszy etap w procesie tworzenia dokumentu strategicznego – Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022 – 2030.
W trakcie spotkania zostały przybliżone zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, zaprezentowano wyniki przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie miasta, prezentowano konsultowany projekt Uchwały oraz odbyła się dyskusja z mieszkańcami.