sesja czerwiecWnioski do nagród za osiągnięcia sportowe do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej wpłynęły w styczniu 2021 roku, rozpatrzone były w marcu, więc wręczenie nagród za sport odbyło się w pierwszej kolejności - wyjaśniał przewodniczącym Komisji radny Jarosław Zaprzalski na czerwcowej sesji Rady Miasta.  Wręczenie nagród za osiągnięcia w nauce zaplanowano na wrześniową sesję ze względu na zasady sanitarne spowodowane pandemią: aby uniknąć zgromadzenia zbyt wielu osób na sali – informuje radna Paulina Pachała, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury.

Ponieważ w 2020 roku nie odbyło się wręczenie nagród za 2019 rok, nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w dwóch ostatnich latach. - Nadrobimy zaległości w odpowiednim czasie, zapewniając warunki bezpieczeństwa – zapewniał radny Jarosław Zaprzalski. Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 czerwca dyskusję na ten temat podjęła radna Bożena Lecyk. Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski przypomniał, że to on kilka kadencji wcześniej zainicjował nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce, gdyż wcześniej, rzeczywiście nagradzano tylko za sukcesy sportowe.

W tym roku wpłynęły wnioski o nagrody w skromniejszej liczbie niż poprzednio: ze Szkoły Podstawowej nr 2 wpłynął jeden wniosek za 2020 rok oraz za 2019 również jeden wniosek; dotyczyły one sukcesów w konkursach kuratoryjnych. W Szkole Podstawowej nr 1 wniosków było więcej, gdyż objęte nimi zostały osoby mające sukcesy w konkursach komercyjnych.

Jak podkreślały Paulina Pachała oraz Małgorzata Kowalczyk - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Miasto nie postawiło dyrektorom szkół miejskich żadnych ograniczeń co do liczby uczniów przedstawianych do nagrody. Jednakże dotychczas obowiązywała zasada, że przez Miasto są przyznawane i wręczane na sesji Rady Miasta nagrody za szczególne osiągnięcia – sukcesy na konkursach organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. - Są to konkursy najbardziej rzetelnie sprawdzające wiedzę, zunifikowane w Polsce, prestiżowe i wiarygodne. W warunkach pandemii organizowanych było mniej konkursów - podkreślał wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogdan Fijałek. Zwrócił także uwagę na kryterium średniej zdawalności egzaminów w poszczególnych szkołach. - Wysokość średniej może być zakłócana przez różne czynniki, np. do średniej ocen Szkoły Podstawowej nr 1 wliczano oceny uzyskane przez uczniów OHP, co zdecydowanie obniżało średnią.

Na sesji podjęto również temat nagradzania uczniów za średnią ocen. Naczelnik Małgorzata Kowalczyk wyjaśniła, że wcześniej nikt nigdy nie zgłaszał uwag co do kryterium nagradzania uczniów, w związku z tym nie nagradzano ani nie były przewidziane zgłoszenia uczniów mających wysokie średnie ocen na świadectwach. - Jednak, jeśli będzie taki wniosek, to zostanie to uwzględnione, żeby nagradzać np. 3 uczniów z jednej szkoły z najwyższą średnią na świadectwie.