absolutorium 2019- Jestem pod wrażeniem ogromnej skali przedsięwzięcia, które będzie prowadzone na terenie miasta i gminy Radzyń Podlaski. Rozwiązania komunikacyjne, które zostały zaprezentowane przez konsultantów i przedstawicieli GDDKiA to wejście w XXI wiek – mówił na sesji Rady Miasta (26. czerwca) burmistrz Jerzy Rębek.

Włodarz poinformował również radnych o wniosku przesłanym wspólnie z wójtem Wiesławem Mazurkiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej dla budowy drogi ekspresowej S 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Kock (pisaliśmy o tym https://radzyn-podl.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2364).

Odcinek długości 44 km od Międzyrzeca do Kocka będzie realizowany według zapowiedzi już w przyszłym roku, prace mają trwać 21 miesięcy (w tym 3-miesięczna przerwa zimowa). - Będzie to miało ogromne znaczenie dla Radzynia także dlatego, że wiele dróg lokalnych zostanie wykonanych ze środków przeznaczonych na S19, m.in. ul. Porzeczkowa, Morelowa, ale także  węzły   komunikacyjne Radzyń-Północ (w okolicy ul. Płudzińskiej) oraz Radzyń-Południe przy drodze krajowej 93 (ul. Kleeberga) – podkreślał burmistrz Radzynia. Zrealizowanie w tak krótkim czasie   przedsięwzięcia zmieni obraz Radzynia na mapie Polski, nie tylko Lubelszczyzny, da nowe tchnienie dla rozwoju gospodarczego, ale także społecznego i kulturalnego.