dsc 0046Na czerwcowej sesji Rady Miasta, jak każe tradycja, najlepsi uczniowie, którzy w minionym roku zdobyli najważniejsze laury na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, otrzymali wyróżnienia od władz miasta.

Uroczystość poprowadziła Małgorzata Kowalczyk, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - Dzisiaj nagradzamy uczniów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce. To nagroda za dotychczasową pracę jak i motywacja do starań na przyszłość; wyraz naszego uznania dla waszej wzorowej postawy uczniowskiej, niezwykle solidnego podejścia do obowiązków szkolnych, a także ponadprzeciętnych zdolności i ponadprzeciętnej inteligencji – mówiła Małgorzata Kowalczyk i dziękując za zaangażowanie, ambicję i ciężką pracę, życzyła uczniom dalszego rozwijania talentów i czerpania z tego faktu  radości i satysfakcji. - Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego Miasta, przysparzacie mu sławy i splendoru - podsumowała słowa skierowane do uczniów.

W dalszej części wystąpienia  słowa podziękowań i gratulacji skierowała również do rodziców i nauczycieli. - Wielkie brawa i podziękowania dla Państwa, bo to właśnie Państwa codzienna postawa i wpajanie mądrych wzorców wychowawczych owocują takimi wielkimi osiągnięciami – podkreśliła Naczelnik WEKS.

W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się:

Szkoła Podstawowa nr 1

1. Filip Skwara (rodzice: Katarzyna Ponikowska, Ireneusz Skwara) - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Języka Polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Finalista XIII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”, laureat I miejsca XI Powiaowego Konkursu  z Języka Angielskiego organizowanego przez I LO. Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2019,
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organzowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
2. Urszula Gepner (rodzice: Izabela i Paweł Gepnerowie) - Laureatka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2019"
3. Michał Szczebelski (rodzice: Urszula i Grzegorz Szczebelscy) - Laureat I miejsca i nagrody głównej w XII EDycji Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik

Szkoła Podstawowa nr 2

Weronika Krasucka (rodzice: Dorota i Marcin Krasuccy) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”, finalistka Turnieju Wojewódzkiego XXI Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, wyróżnienie w XX Międzywojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Ludowej im. Wacław Tuwalskiego  

Gimnazjum nr 2

Weronika Kałuszyńska (rodzice: Stanisława i Tomasz Kałuszyńscy) - laureatka kuratoryjnych konkursów z biologii, geografii i fizyki, finalistka wojewódzkiego konkursu z geografii: „Wędrujemy po mapie świata” oraz XVII Powiatowego Konkursu Matematycznego ILORAZ 2019

DSC_0001
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0032
DSC_0046