Czysta energia w Powiecie Radzyńskim Projekt „czysta energia w Powiecie radzyńskim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

 

 

 

Numer umowy RPLU.06.02.00-06-077/12-00
Beneficjent Miasto Radzyń Podlaski
Wartość projektu 1 123 328,89 PLN
Dofinansowanie UE 791 262,56 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 14-04-2015
Obszar realizacji projektu

powiat radzyński/ Radzyń Podlaski

powiat radzyński/ Radzyń Podlaski - miasto

powiat radzyński/ Ulan-Majorat

powiat radzyński/ Komarówka Podlaska

powiat radzyński/ Wohyń

powiat radzyński/ Czemierniki

powiat radzyński/ Borki

powiat radzyński/ Kąkolewnica Wschodnia