W ramach projektu wykonana została kompleksowa rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego, z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru, zwłaszcza kiedy wymieniono nawierzchnię ulic z asfaltowej na kostkę brukową.

 

 

 

 

Numer umowy RPLU.03.02.00-06-027/10-00
Beneficjent Miasto Radzyń Podlaski
Wartość projektu 3 920 163,81 PLN
Dofinansowanie UE 2 435 178,86 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 07-03-2013
Obszar realizacji projektu powiat radzyński / Radzyń Podlaski - miasto

 

OPIS:

Objęty rewitalizacją obszar obejmował przebudowę centralnej ulicy miasta (ul. Jana Pawła II) wraz z przyległymi skrzyżowaniami oraz Plac Wolności. W zakres prac wchodziły m.in. remont muru parkowego wraz z bramami w zespole pałacowo – parkowym – pierzeja wschodnia ul. Jana Pawła II i ul. Międzyrzeckiej. Przebudowano Plac Wolności, nadając nowy układ przestrzeni publicznej, wzbogacony o elementy małej architektury (siedziska kamienne, zegar słoneczny, murki oporowe) oraz zieleń miejską. Ponadto wykonano szeroki zakres prac ziemnych i instalacyjnych: budowę kanału teletechnicznego dla sieci teletechnicznych i elektrycznych, linii energetycznych oraz stylowego oświetlenia korespondującego z zabytkowym charakterem otoczenia zespołu pałacowo - parkowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej. Zrewitalizowany obszar objęto systemem monitoringu miejskiego.