Projekt obejmował budowę krytej pływalni z częścią rekreacyjną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Sikorskiego. W ramach niniejszego projektu został wybudowany i doposażony jeden przyszkolny obiekt sportowy (powie. cał. 1982m2) przyszkolny basen (infrastr, szkolna), który składa się z basenu pływackiego o wymiarach 25 na 12,5 m, basenu rekreacyjnego o powierzchnia około 180 m2, zespołu odnowy biologicznej (sauna fińska z natryskami schładzającymi i hol z wanną typu jacuzzi)oraz pomieszczeń admini. - technicznych.

 

 

Numer umowy RPLU.08.02.00-06-127/09-00
Beneficjent Miasto Radzyń Podlaski
Wartość projektu 12 167 626,97 PLN
Dofinansowanie UE 9 734 101,57 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 28-02-2012
Obszar realizacji projektu powiat radzyński / Radzyń Podlaski - miasto

 

Opis:

Projekt obejmował budowę krytej pływalni z częścią rekreacyjną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Sikorskiego. W ramach niniejszego projektu został wybudowany i doposażony jeden przyszkolny obiekt sportowy (powie. cał. 1982m2) przyszkolny basen (infrastr, szkolna), który składa się z basenu pływackiego o wymiarach 25 na 12,5 m, basenu rekreacyjnego o powierzchnia około 180 m2, zespołu odnowy biologicznej (sauna fińska z natryskami schładzającymi i hol z wanną typu jacuzzi)oraz pomieszczeń admini. - technicznych.

Ponadto w budynku znajdują się:

- hol wejściowy z szatnią i toaletami publicznymi (w tym dla osób niepełnosprawnych),
- hol kasowy z elektronicznym systemem obsługi klienta
- zaplecze przebieralniowo - natryskowe
- pomieszczenia administracji, personelu, techniczne

Jednocześnie w ramach realizacji projektu przewidziano zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych.