II Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski. Nowo wybrany Burmistrz Miasta złożył ślubowanie. 8 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski - Adam Adamski.
Wybrany w wyborach Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w dniu 30 listopada 2014 r. Jerzy Rębek otrzymał z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Podlaskim - Sławomira Korulczyka zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Przy uroczystej oprawie i wprowadzeniu sztandaru miasta burmistrz Jerzy Rębek złożył ślubowanie.
Następnie, obecni na sali radni, pracownicy urzędu oraz licznie przybyli goście wysłuchali przemówienia nowego burmistrza. Głos zabrali także: radny Włodzimierz Sieromski oraz ks. kanonik Andrzej Kieliszek - proboszcz parafii Świętej Trójcy. Po czym, burmistrz Jerzy Rębek odbierał gratulacje od radnych, kierowników jednostek oraz mieszkańców miasta.
Po przerwie radni przystąpili od realizacji porządku obrad. Zastępca Burmistrza Miasta - Mirosław Kałuski w imieniu ustępującego Burmistrza Miasta - Witolda Kowalczyka odczytał sprawozdanie z poprzedniej kadencji. Radni ustalili także pensję burmistrza oraz składy komisji stałych Rady Miasta. 

 

 Zdjęcia: Karol Niewęgłowski