Miejski czyste powietrze logo v12 02 1Punkt Informacyjno Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" działa i ma się dobrze. Świadczą o tym liczby, sprawdź.

Punkt "Czystego Powietrza" znajduje się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski na III piętrze, w pokoju nr 303. Obsługa Punktu odbywa się w środy i w czwartki w godz. 8:00 - 15:00. Mieszkańcy Radzynia mogą bezpłatnie skorzystać z porad, uzyskać informacje i pomoc w zakresie złożenia wniosku o dotację oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

Do 31 marca 2022 r. poprzez Punkt złożono 295 wniosków do dotację, zawarto 252 umów z WFOŚiGW w Lublinie oraz wypłacono 2 914 931,36 zł. Zapraszamy!