Logo„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Głównym celem Programu jest walka ze smogiem.

Dotację możesz otrzymać na:

  • wymianę starego pieca na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła np. kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym podłogówka, wymiana grzejników, zakup termostatów itd.),
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domu (ścian zewnętrznych, stropu, dachu i podłogi na gruncie),
  • wymianę okien i drzwi.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na wykonanie inwestycji masz 2,5 roku!

Kto może skorzystać?

  • osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

  • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

1 564 zł – jeżeli mieszkasz z kimś

2 189 zł – jeżeli mieszkasz sam

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

(dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę)

Przypominamy, że Miasto Radzyń Podlaski prowadzi Punkt konsultacyjno informayjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt otwarty jest w każdą środę w godz. 7:30 do  15:30 (pokój nr 303, III piętro) oraz poniedziałki od 16:00 do 18:00 (pokój nr 113, I piętro). W punkcie możesz dowiedzieć się więcej o programie, pobrać materiały informacyjne, uzyskać poradę, w końcu złożyć wniosek o dotację i rozliczyć ją.

Zapraszamy!

Więcej przeczytasz: https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html