burmistrz bsesja mGdy tylko pozwolą warunki atmosferyczne, radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpocznie przebudowę ul. Partyzantów. - Chcemy, by w tym roku ta inwestycja się zakończyła – zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 26 stycznia. - To będzie skomplikowana praca, bo wymiany wymaga cała infrastruktura podziemna, w szczególności od ul. Międzyrzeckiej do zakładu drGerard, dokąd porusza się ciężki transport - dodał.

W związku z tym, że także w trakcie realizacji inwestycji musi być zapewniona droga dla ciężkich samochodów dostawczych, istniała obawa, że będzie ona wyznaczona ulicą Leśną, co stanowiłoby uciążliwość dla mieszkańców i obciążenie dla drogi.
Burmistrz poinformował o uzgodnieniach, które rozwiążą ten problem: ciężkie samochody transportowe nie będą jeździć ul. Leśną, ale będą mogły przejeżdżać przez teren zakładu BIMIZ.

- Najbardziej drażliwy punkt został uzgodniony. W trakcie przygotowania do inwestycji, jesienią uzgodniłem z kierownictwem BIMIZ-u i drGerarda, że cały tabor ciężarowy do zakładu drGerard będzie przejeżdżał przez teren zakładu BIMIZ. Jest na to zgoda obu zakładów – informował Burmistrz. We wtorek 31. stycznia odbędzie się trójstronne spotkanie w sprawie omówienia szczegółów. PUK wykona utwardzenie fragmentu placu na terenie BIMIZ-u, użyczając tzw. płyt lotniczych do utwardzenia tego placu. Po wykonaniu inwestycji, Przedsiębiorstwo te płyty zabierze. - Uważam to za dobre rozwiązanie. Bardzo nam zależy, by zakłady nie miały poczucia, że chcemy coś wykonać ich kosztem - dodał Jerzy Rębek.

Przetarg na wykonanie zadania „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim” został rozstrzygnięty w październiku 2022 r. Zadanie zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które jako jedyne złożyło ofertę w trzecim przetargu. Jest to inwestycja bardzo ważna nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale dla całego miasta Ulicą Partyzantów biegnie magistrala wodociągowa, która zaopatruje w wodę zdecydowaną większość miasta. Jest to bardzo ważny element infrastruktury, zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom. Droga jest ważna także z tego względu, że prowadzi do bardzo ważnych zakładów przemysłowych: drGerard i BIMIZ.

Burmistrz Jerzy Rębek zwrócił się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość  w trakcie budowy, która spowoduje trudności w poruszaniu się ulicą. - Na pewno po miesiącach utrudnień będą Państwo usatysfakcjonowani, tak jak są zadowoleni mieszkancy oddanej niedawno do użytku ul. Polnej - zapewnił włodarz miasta.