108194780 970529650075094 4619581343054037530 nRozpoczęła się budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i ulicy Ostrowieckiej, w związku z czym wystęują utrudnienia w ruchu drogowym. Zakończenie prac przewidziano na koniec lipca br. 

Rondo o średnicy 8 metrów wykonane zostanie z krawężnika granitowego łukowego wystawionego w stosunku do nawierzchni 4 cm i pierścień najazdowy szerokości 1 metra z kostki granitowej zamknięty krawężnikiem granitowym wystawionym na 12 cm. Wewnętrzna przestrzeń ronda o średnicy 6 metrów zostanie zagospodarowana zielenią. Od strony Placu Wolności nastąpi przesunięcie krawędzi jezdni do łuku o promieniu 35 metrów dla zachowania prawidłowej szerokości pasa ruchu.
Zmiany mają poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w tym miejscu.

Koszt inwestycji to 48 429,01 zł netto, wykonuje ją Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych kwoty równoważnej 30 tys. euro, roboty budowlane do  50 tys. zł netto (59 567,68 zł brutto) mogą być zlecane z wolnej ręki.