Otwarty konkurs ofert - zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [POBIERZ]
 
Treść Ogłoszenia o konkursie, wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania. [POBIERZ]

Treść Zarządzenia Nr 29 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. [POBIERZ]