Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu pn. "III Radzyńska Paraolimpiada" do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZOBACZ: Pełna treść ogłoszenia