Ogłoszenie o złożonej ofercieOgłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne miasta i jego mieszkańców pn. "XXXII Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim w roku 2015" do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZOBACZ: Pełna treść ogłoszenia