stan powietrzaMiasto Radzyń Podlaski informuje, że rozbudowało sieć czujników jakości powietrza. W tym tygodniu zamontowano kolejne trzy czujniki. Pierwszy, wraz z tablicą LED wyświetlającą wyniki pomiarów umieszczono na budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Armii Krajowej, drugi czujnik przy ul. Norwida oraz trzeci przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Chopina. Promień pomiarów szacuje się na ok 2 km.

Czujniki jakości powietrza w naszym mieście zostały zamontowane w ramach prowadzonej eduacji ekologicznej oraz prowadzonego Punktu Informacyjno- konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

Wszystkie pomiary czujników jakości powietrza w naszym mieście można zobaczyć:

1. stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: https://www.radzyn-podl.pl/monitoring-jakosci-powietrza.html

2. stronie internetowej producenta czujników tj. Syngeos: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1567

3. aplikacji firmy Syngeos, dostępnej w Sklep Play oraz App Store

4. aplikacji Kanarek, dostępnej w Sklep Play oraz App Store