dsc 0018Na wrześniowej sesji Rady Miasta (29.09) Burmistrz Jerzy Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski wręczyli dyplomy uznania i upominki uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Jak podkreślił Przewodniczący RM Adam Adamski, z powodu pandemii w ubiegłym roku taka uroczystość się nie odbyła, więc nagrody wręczono za osiągnięcia z ostatnich dwóch lat szkolnych: 20019/20 oraz 2020/21.

- To nagroda za dotychczasową pracę i motywacja do starań na przyszłość, wyraz uznania dla waszej wzorowej postawy uczniowskiej, niezwykle solidnego podejścia do obowiązków szkolnych, a także ponadprzeciętnych zdolności i ponadprzeciętnej inteligencji, podziękowania za ambicje i za ciężką pracę. Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego Miasta, przysparzacie mu sławy i splendoru – mówiła prowadząca tę część sesji naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. Małgorzata Kowalczyk skierowała również słowa gratulacji, uznania i podziękowań do rodziców: - To Państwa codzienna postawa i wpajanie mądrych wzorców wychowawczych owocują takimi wielkimi osiągnięciami. To Państwo jako pierwsi rozbudzacie w dzieciach zdolność samodzielnego myślenia, pasje poznawania i tworzenia. To Wy jako pierwsi uświadamiacie, że nie uczymy się dla szkoły lecz dla siebie.
Małgorzata Kowalczyk dziękowała i gratulowała również nauczycielom wyróżnionych: - Sukces ucznia to również sukces jego nauczyciela, a kluczem do tego sukcesu jest osobowość, wiedza i entuzjazm pedagoga. Dziękuję nauczycielom za pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności, za zaangażowanie w pracę, za to, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.
Następnie Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski wręczyli uczniom i ich rodzicom dyplomy i upominki.

Szkoła Podstawowa nr 1
Za rok 2019/20 nagrody otrzymali
-Patrycja Borkowska - finalistka Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz komputera”, a także otrzymała wyróżnienie w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Przedsiębiorczy uczeń”
-Franciszek Gepner - finalista Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim LKO
-Sebastian Steć - finalista Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim LKO

Za rok szkolny 2020/21 nagrody otrzymała
-Urszula Gepner - laureatka Konkursu Chemicznego oraz Konkursu Biologicznego na szczeblu wojewódzkim LKO

Szkoła Podstawowa nr 2
Za rok szkolny 2020/21
- Laura Adrianna Pawlik – laureatka Konkursu z Języka Niemieckiego organizowanego przez LKO
- Maksymilian Kowalski – finalista Konkursu z Geografii organizowanego przez LKO

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz bon zakupowy do sklepów Empiku wartości 500 zł.

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0006
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0021
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0029
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0034
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0047