chodnik zabielska wisznickaDobiegają końca prace związane z wymianą 700 m sieci ciepłowniczej biegnącej od kotłowni PEC do szpitala. 8 października nastąpiło przepięcie sieci do szpitala, obecnie trwają prace związane z uporządkowaniem tzw. przejściówki między ul. Zabielską a SP ZOZ.

- Inwestycja była konieczna z powodu częstych awarii występujących na tym odcinku – wyjaśnia prezes PEC Jerzy Woźniak. Kanał ciepłowniczy łączący kotłownię ze szpitalem znajdował się pod przejściówką, stąd mieszkańcy korzystający z tego przejścia mieli utrudnione korzystanie z niego.
Inwestorem jest PEC, a przetarg na wykonanie prac wygrała firma PEC Serwis Siedlce, która zajęła się wymianą sieci. Podwykonawca - radzyński PUK rozpoczal porządkowanie terenu i układanie nowego chodnika. Umowa przewidywała ukończenie prac do końca października. - PUK musiał czekać z uporządkowaniem terenu i położeniem chodnika na dokończenie prac ziemnych – wyjaśnia wiceprezes PUK Piotr Kopeć.