ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Integracja Seniorów” przez oferenta: Stowarzyszenie Radzyńskie Wrzosy na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Treść zamieszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja Seniorów” pod adresem: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2019_06_26_12_13_39.pdf