Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawku podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta Radzyń Podlaski na rok podatkowy 2019.

 

Uchwały dostępne: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=396