Informacje

palac goraBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski wycofał z Zarządu Województwa Lubelskiego protest w sprawie dotacji 10 mln zł na projekt „Rokoko na Nowo”, aby móc się ubiegać o wyższe dofinansowanie. W piśmie skierowanym 27 marca do Zarządu Województwa Lubelskiego – Instytucji   Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zawarte jest uzasadnienie takiej decyzji. Tekst poniżej.

puk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5 w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniu 08.04.2019 wpłynęło zgłoszenie Firmy Budowlanej Tarkowski Andrzej z Radzynia Podlaskiego w sprawie planowanego wykonania przyłącza z magistrali miejskiej do projektowanego budynku wielolokalowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Armii Krajowej.

Uzgodniono z Wykonawcą przyłącza termin wykonania robót w dniu 10.04.2019.

sp1 gim1Część radzyńskich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto, w poniedziałek 8 kwietnia przystąpiła do strajku. Jak zapewniają kierujący jednostkami, opieka nad dziećmi, które przychodzą do przedszkoli i szkół, jest zapewniona. Wydawane są również posiłki.

dsc 0050Na dwa tygodnie przed świętami na pl. Wolności miał miejsce Radzyński Kiermasz Wielkanocny. Impreza, która do tej pory odbywała się w pałacu Potockich, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zarówno mieszkańcy naszego miasta jak i wystawcy, którzy przyjechali z całej Polski by zaprezentować swoje wyroby, nie zawiedli. Na wydarzenie zaprosił burmistrz Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury.

dsc 4123Po raz dziesiąty Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim zorganizowało „Wielkie Wicie - Nasz i Wasz dar serca dla Dziecięcego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie”.

um ugRadzyń Podlaski znalazł się w gronie 255 małych i średnich miast w Polsce, które skorzystają z nowej edycji  tzw. funduszy norweskich i EOG – poinformował burmistrz Jerzy Rębek na VII sesji Rady Miasta, która odbyła się 2 kwietnia. Nabór odbędzie się w II kwartale 2019 r., kwoty zasilenia projektów to 3-10 mln euro. Umowę, która umożliwi realizację inicjatyw w Programie „Rozwój lokalny”, podpisali 25 marca minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust.

dsc 0029Miesiąc kwiecień jest czasem, kiedy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim kładzie mocniejszy nacisk na problematykę osób chorych na autyzm i borykających się z innymi niepełnosprawnościami.

NIKNajwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski środków na dofinansowanie budownictwa socjalnego oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. „Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone” - czytamy w Wystąpieniu Pokontrolnym, które wpłynęło do Urzędu Miasta 1 kwietnia br.