Informacje

dsc 0082Uroczystą Mszą świętą odprawioną 29 stycznia w kościele pw. Trójcy Świętej w intencji całej społeczności szkolnej  Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim rozpoczęła Dzień Patrona - Bohaterów Powstania Styczniowego.

mazurekWpływ na moją decyzję miało kilka kwestii. Po pierwsze:  uważam, że obecnie istniejąca formuła imprezy częściowo wyczerpała się. Dowodzi tego m.in. liczba uczestników biorących udział w ostatniej edycji warsztatów – 11 osób (z czego nikt z Radzynia). Po rozmowach z organizatorem i moich sugestiach dotyczących nowej formuły (proponowałem chociażby, by do „Dialogów” włączyć radzyńską młodzież, która w ostatnich latach bardzo aktywnie i licznie angażuje się w szkolne teatry), nie spotkało się to z żadną reakcją.

azbestW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” uprzejmie informuję, że koordynacją prac związanych z realizacją programu usuwania azbestu (płyt eternitowych) zajmuje się Urząd Marszałkowski w Lublinie.

dsc 0029Miasto Radzyń Podlaski nabyło samochód osobowy marki Opel Astra rocznik 2018 za cenę 66 tys. 500 zł w leasingu, który będzie spłacany przez 5 lat. Auto jest przeznaczone na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

dsc 1335Dzień Babci i Dziadka świętował 23 stycznia Klub Seniora. Uroczystość wzruszającym występem umiliły dzieci z grupy VI Przedszkola Miejskiego nr 2.

krewNa Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.

p1010222Uroczystość odpustową z okazji zbliżającego się wspomnienia Błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz 145 rocznicy męczeństwa unitów w Pratulinie obchodziła 20. stycznia radzyńska parafia św. Anny, której kościół nosi wezwanie Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

sesja styczen 2019Nadzwyczajne V Posiedzenie Rady Miasta w dniu 14 stycznia 2019 r. rozpoczęło się minutą ciszy i modlitwą za tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski wyrazili zgodę na udzielenie 85% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski.

img 4151W niedzielne popołudnie (14.01) w Klubie Seniora „Radzyńskie Wrzosy” odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział m.in. burmistrz Jerzy Rębek, prezes PEC Jerzy Woźniak oraz w zastępstwie księdza proboszcza Krzysztofa Pawelca – ks. Wojciech Stefaniuk.

herbZawiadamiam, że w ogłoszeniu z dnia 12 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zmienia się termin składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z poniższym...

rada grudzienRadni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski i w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

budzet 2019Zdecydowana większość radnych na sesji 28 grudnia pozytywnie przyjęła projekt budżetu Miasta na rok 2019 (14 głosów „za”, jeden „wstrzymujący się”). Z ostrą krytyką wystąpiła jedynie radna Bożena Lecyk, która ostatecznie podczas głosowania wstrzymała się od głosu. Jakie zarzuty postawiła radna i odpowiedzi burmistrza Jerzego Rębka - poniżej.

dsc 3443W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia ulicami Radzynia po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy, po której uczestnicy spotkania, prowadzeni przez trzech jeźdźców, w koronach na głowach i ze śpiewem kolęd przeszli do szopki ustawionej na placu Potockiego, gdzie oddali hołd Dzieciątku.