Informacje

dowod ekektroW związku z wdrażaniem z dniem 4 marca 2019 roku dowodów osobowych z warstwą elektroniczną będą występowały okresowe przerwy techniczne w działaniu Rejestrów Dowodów Osobistych, w związku z tym:

skatepark01Oferty będą przyjmowane do 8 marca (godz. 10.00). Termin wykonania prac przewidziano na 28 czerwca. Skatepark powstanie na osiedlu Bulwary, obok placu zabaw przy ul. Jana Pawła II.

zglPrawie 250 tys. zł zaległości w płaceniu czynszu mają najemcy lokali znajdujących się w zasobach miasta. Taka sytuacja jest niepokojąca, tym bardziej, że większość zalegających z opłatami to mieszkańcy mieszkań komunalnych, gdzie czynsz jest bardzo niski i w dodatku można uzyskać dodatek mieszkaniowy z MOPS-u. Temat ten podjął na sesji Rady Miasta 31 stycznia burmistrz Jerzy Rębek.

punkt informacji turystycznej

W związku z powtarzającymi się pytaniami o informację turystyczną w Radzyniu, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek wyjaśnia, że trwają przygotowywania Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej: - Nasze działania są wielowątkowe i w związku z tym muszą być skorelowane. Poza tym już zrealizowanych zostało kilka ciekawych projektów (m.in. mobilna aplikacja na telefon "Spacerem po Radzyniu Podlaskim"), kilka - jest w realizacji. Miasto i Powiat będą ściśle współpracować w promocji turystyki na ziemi radzyńskiej.

rada grudzienMiasto Radzyń Podlaski złożyło wniosek o sfinansowanie kwotą 100 tys. zł „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej' im. Władysława Stasiaka" informował na sesji Rady Miasta 31 stycznia burmistrz Jerzy Rębek. Wniosek przeszedł już pozytywną weryfikację w Urzędzie Wojewódzkim i został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

sesja szczechO  działalności MOPS w 2018 roku poinformował na VI sesji Rady Miasta kierownik ośrodka Andrzej Szczęch.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec 2018 r. (łącznie ze środkami budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych) wyniosły 19,65 mln zł (w 2017r. 19,37 mln zł), co stanowi w przybliżeniu 1/3 budżetu Miasta. Ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 547 osoby w tym: 349 rodzin (939 osoby, co stanowi ok. 6% liczby mieszkańców miasta).

przygotowanie zimaDo końca stycznia br. Miasto wydało 150 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg. Na terenie Radzynia jest 50 km dróg do odśnieżenia oraz posypania piaskiem i solą. Aby utrzymać je w dobrym stanie w czasie zimy obfitującej w opady śniegu oraz przy innych zjawiskach atmosferycznych powodujących oblodzenie powierzchni, na jedno posypanie wychodzi kilkanaście ton soli.

parking sitkowskiegoW związku z przebudową ul. Sitkowskiego i zwężeniem pasa jezdni kosztem ścieżki rowerowej pojawił się problem braku miejsc do parkowania samochodów wzdłuż ulicy w pobliżu szkoły. Na sesji Rady Miasta Burmistrz informował o działaniach w celu budowy parkingu na 20-25 aut.

palac goraMiasto Radzyń Podlaski wygrało sprawę o uznanie wniosku o dotację w wysokości 10 mln zł na projekt "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego", obejmujący również korpus główny Pałacu Potockich. Wyrok został ogłoszony dziś - 5 lutego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Więcej szczegółów podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

W 2018 roku Miasto dopłaciło do gospodarki odpadami ok. 150 tys. zł. Tak wysoki dodatkowy koszt to skutek błędów w segregacji odpadów komunalnych na osiedlach i we wspólnotach mieszkaniowych. Temat ten podjęty został na VI sesji Rady Miasta, która odbyła się 31 stycznia.

sesja styczen 2019W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Radzynia, dotyczącymi przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, uspokajamy, że użytkownicy wieczyści nie muszą podejmować natychmiast jakichkolwiek działań. Na uiszczenie opłaty za rok 2019 mają czas do 29 lutego 2020 roku. Wcześniej - do końca roku 2019 otrzymają odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Miasta.

palac skrzydloNa mocy umowy z 6 września 2018 roku Miasto wydzierżawiło Archiwum Państwowemu powierzchnię w skrzydle wschodnim - część południową od wieży bramnej do pawilonu południowego włącznie. 17 października wydzierżawione pomieszczenia zostały przekazane  Archiwum.  

elektromobilnoscRada Miasta uchwałą podjętą na sesji 31 stycznia upoważniła burmistrza Jerzego Rębka do wystąpienia o środki na program Strategia rozwoju elektromobilności. Inicjatywa umożliwia uzyskanie do 50 tys. zł bezzwrotnych dotacji na opracowanie projektu.