Informacje

herbO inwestycjach prowadzonych aktualnie przez Miasto mówił na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek. Są wśród nich tak ważne dla Radzynia przedsięwzięcia jak modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa czwartego pieca w Przesiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Ukończona została budowa mieszkań socjalnych. Kontynuowane są prace przy budowie hali sportowej przy SP nr 1, remonty i budowy ulic i chodników.

mala ksiazkaMiejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim, ma zaszczyt zaprosić młodych czytelników urodzonych w 2015 roku, do wzięcia udziału w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

dsc 0006Miasto Radzyń Podlaski nie zgadza się z negatywną oceną projektu "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego" i wnosi o jej uchylenie i przywrócenie projektu, do właściwego etapu oceny. W związku z tym 19 września został wysłany protest do Zarządu Województwa Lubelskiego. Poniżej jego treść.  

015„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, to od najmłodszego aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!” – tymi słowami dyrektor Jolanta Król rozpoczęła uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Na uroczystość przybył Sekretarz Miasta Robert Targoński, który obdarował dzieci cukierkami.

023Data 20 września wpisała się na stałe w tradycje Przedszkola Miejskiego nr 1. W tym dniu co roku od kilku lat obchodzona jest uroczystość „Dnia Przedszkolaka”. Święto to zostało ustanowione przez Sejm w celu podkreślenia wagi wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka. Obchody rozpoczęły się od powitania wszystkich wychowanków przez Dyrektor Annę Niewęgłowską i przedstawiciela Urzędu Miasta Roberta Targońskiego.

p1010009XVIII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Odbył się w dniach 19-20 września. Spotkanie zainaugurowała polowa Msza święta, odprawiona przy miejscu stracenia harcerzy, w lesie koło wsi Sitno. 

03We wtorek, 18 września, Burmistrz Jerzy Rębek wraz z Anną Woźniak – Skarbnikiem Miasta udali się do Urzędu Marszałkowskiego, aby podpisać umowę o dofinansowanie projektu „Budowa miejsc rekreacji w Radzyniu Podlaskim”. Operacja ta wsparta zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z lokalną strategią rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”.

budzet obywatelskiBurmistrz Miasta zatwierdził listę zadań do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2019. Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego będą mieli do wyboru następujące projekty:

dsc 001617 września, w 79. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę, młodzież z radzyńskich szkół wraz z przedstawicielami miasta, powiatu i województwa, pod pomnikiem Niepodległości złożyli wieńce i znicze ku czci poległych w obronie Ojczyzny.

dsc 0020Będę wspierał Burmistrza Jerzego Rębka i mieszkańców Radzynia Podlaskiego, by dostępne środki w końcu do miasta i jego mieszkańców trafiły. Będę również wspierał Burmistrza w działaniach, które zmierzają do ustalenia powodów i sprawców tego, że miasto po raz drugi nie otrzymuje należnych środków.

dsc 0006W dniu 5. września 2018 r., na stronie portalu internetowego www.iledzisiaj.pl zostało opublikowane pismo, informujące o negatywnej ocenie wniosku Miasta Radzyń Podlaski. Pismo to jest opatrzone pieczęcią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z adnotacją „Wysłano”. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego naruszyli przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

herbZapowiadane pod koniec lipca projekty dofinansowane ze środków EFS wchodzą w fazę realizacji. W związku z faktem ostatecznej akceptacji i podpisania wszystkich już umów na projekty społeczne chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom te działania. Projekty obejmą bardzo szeroko społeczność miasta: zarówno dzieci i młodzież, dorosłych w niełatwej sytuacji jak też seniorów.

herbDo Urzędu Miasta 6 września br. wpłynął wniosek od organizatorów zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym (taki tryb obowiązuje wówczas, gdy zgromadzenie nie narusza i nie zakłóca organizacji ruchu drogowego, nie przewiduje przemarszów i zmiany miejsca). Wniosek został złożony poprawnie, nie zawierał błędów formalnych. Nie było podstaw do wydania decyzji odmownej.