Informacje

skrzynka skargNa wniosek mieszkańców Radzynia Podlaskiego, w urzędzie została zainstalowania skrzynka, w której można składać wnioski i opinie na temat funkcjonowania naszego miasta.

Znajdziemy ją wchodząc do radzyńskiego magistratu tuż za drzwiami po lewej stronie.

azbestInformujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 2.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

palac3Do Urzędu Miasta 18 października br. wpłynęło pismo w odpowiedzi na protest Miasta wobec odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie kwotą 10 mln zł projektu rewitalizacji centrum Radzynia, w tym Pałacu Potockich. Termin rozpatrzenia wniosku to maksymalnie 30 dni, w związku z tym do 19 października powinna już zostać podjęta decyzja.

zsp jpIIDziś rusza remont budynku przy ul. Armii Krajowej, w którym będzie się mieścił Klub Seniora. Zakończenie remontu planowane jest przed 30 listopada. Od początku grudnia rozpoczną się spotkania i zajęcia Klubu Seniora przewidziane w projekcie "Czas dla seniorów".

ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019.

sitkowskiegoW odpowiedzi na bezpodstawne zarzuty w sprawie remontu ulicy Sitkowskiego, kierowane do Urzędu Miasta informujemy, że ulica Sitkowskiego spełnia wszelkie normy drogi powiatowej, została zwężona kosztem ścieżki rowerowej, która zapewni bezpieczeństwo m.in. uczniom podążającym do kilku pobliskich szkół. Ponadto projekt bez zastrzeżeń zaakceptował Powiatowy Zarząd Dróg podległy Staroście Radzyńskiemu. Warto też zwrócić uwagę, że uzyskał bardzo wysoką punktację, czego wyrazem jest 4-milionowa dotacja.

dsc 014225 października 2018 r. w Radzyńskim Domu Kultury na Uniwersytecie III wieku, przeprowadzono niecodzienną konferencję pt. „Usłysz Świat” z inicjatywy Wiolety Zabielskiej i jej 13-letniej niesłyszącej córki Ani, po wszczepie implantu słuchowego. Konferencja wniosła wiele cennej wiedzy, którą mamy nadzieję, wielu słuchaczy kiedyś wykorzysta.

herbWybory samorządowe w Radzyniu wygrał KWW Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 9 na 15 mandatów w Radzie Miasta. Z Komitetu PiS do Rady Miasta weszli: Bogdan Fijałek (okręg nr 1), Waldemar Panasiuk (okręg nr 2), Jarosław Zaprzalski (okręg nr 6), Paulina Pachała (okręg nr 7), Bartłomiej Miłosz (okręg nr 9), Adam Adamski (okręg nr 12), Karol Wiater (okręg nr 13), Piotr Skowron (okręg nr 14) i Włodzimierz Sieromaski. (okręg nr 15).

 

burmistrzWybory na burmistrza w mieście Radzyń Podlaski wygrał Jerzy Rębek (KW PiS), uzyskując 2960 - 41,12% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Lucjanem Kotwicą (KWW RMM), na którego zagłosowało 1743 - 24,21% mieszkańców.

Jerzy Rębek wygrał we wszystkich 15 okręgach wyborczych.

p1010949Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 20 października w sali konferencyjnej Pałacu Potockich.

p1010831W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci i wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele Trójcy Świętej w Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny zamówiona przez NSZZ „Solidarność”. - Módlmy się, by owoce męczeńskiej śmierci nie były zaprzepaszczane, byśmy właściwie korzystali z wolności, kształtując w sobie postawę miłości wobec naszej Ojczyzny – wezwał na wstępie przewodniczący liturgii ks. kan. Krzysztof Pawelec.

burmistrzJak najkrócej podsumowałby Pan mijającą kadencję?

Ta kadencja minęła bardzo szybko, można powiedzieć: jak z bicza strzelił. Pewnie dlatego, że była niezwykle pracowita, niemal każdego dnia stawiała mnie i cały mój zespół przed trudnymi wyzwaniami.

dsc 0142Na ostatniej przed wyborami, LIII nadzwyczajnej sesji Radni Rady Miasta usłyszeli słowa podziękowań za pracę w VII kadencji. Wyrazy uznania i wdzięczności za pracę w latach 2014-18 skierowano również do Burmistrza Jerzego Rębka.