Informacje

p1010222Uroczystość odpustową z okazji zbliżającego się wspomnienia Błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz 145 rocznicy męczeństwa unitów w Pratulinie obchodziła 20. stycznia radzyńska parafia św. Anny, której kościół nosi wezwanie Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

sesja styczen 2019Nadzwyczajne V Posiedzenie Rady Miasta w dniu 14 stycznia 2019 r. rozpoczęło się minutą ciszy i modlitwą za tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski wyrazili zgodę na udzielenie 85% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski.

img 4151W niedzielne popołudnie (14.01) w Klubie Seniora „Radzyńskie Wrzosy” odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział m.in. burmistrz Jerzy Rębek, prezes PEC Jerzy Woźniak oraz w zastępstwie księdza proboszcza Krzysztofa Pawelca – ks. Wojciech Stefaniuk.

herbZawiadamiam, że w ogłoszeniu z dnia 12 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zmienia się termin składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z poniższym...

rada grudzienRadni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski i w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

budzet 2019Zdecydowana większość radnych na sesji 28 grudnia pozytywnie przyjęła projekt budżetu Miasta na rok 2019 (14 głosów „za”, jeden „wstrzymujący się”). Z ostrą krytyką wystąpiła jedynie radna Bożena Lecyk, która ostatecznie podczas głosowania wstrzymała się od głosu. Jakie zarzuty postawiła radna i odpowiedzi burmistrza Jerzego Rębka - poniżej.

dsc 3443W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia ulicami Radzynia po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy, po której uczestnicy spotkania, prowadzeni przez trzech jeźdźców, w koronach na głowach i ze śpiewem kolęd przeszli do szopki ustawionej na placu Potockiego, gdzie oddali hołd Dzieciątku.

budzet 2019W uchwale budżetowej, przyjętej przez radnych na sesji Rady Miasta 28 grudnia, znalazł się szereg inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Na inwestycje zaplanowano ogółem 7 443 996,43 zł, w tym na zadania wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku - 3 517 899,43, a na na nowe, jednoroczne - 3 926 097 zł.

kalendariumLIPIEC

2 - podpisanie Umowy z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie kwotą 4 mln zł z rządowego programu budowy dróg lokalnych przebudowy ciągu ulic w Radzyniu: ul. Sitkowskiego - Błogosławionych Męczenników Podlaskich - Podlaska (drogi powiatowej nr 1233L).

kalendariumSTYCZEŃ

1 - mieszkańcy Radzynia powitali rok 2018 na dziedzińcu Pałacu Potockich. Podczas spotkania otwarty został Rok Jubileuszowy, zaprezentowano logo towarzyszące obchodom 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich.

budzet 2019Stosunkiem głosów 14 „za” do 1 „wstrzymujący się” radni przyjęli budżet Miasta na 2019 rok. Sesja Rady Miasta poświęcona budżetowi na bieżący rok odbyła się 28 grudnia. Przed głosowaniem podstawowe informacje na temat budżetu na rok 2019 zaprezentował burmistrz Jerzy Rębek.

p1010282Część mieszkańców Radzynia pożegnała Stary i powitała Nowy Rok na dziedzińcu Pałacu Potockich. Już godzinę przed północą przed północą z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. można się było bawić przy muzyce. Tuż przed godziną 24. uczestnikom imprezy, mieszkańcom Radzynia i gościom życzenia noworoczne złożył Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”. W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój nr 15 (3 piętro).