Informacje

rektor kulW niedzielę 16 czerwca parafia pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim przeżywała doroczny odpust. - Bóg Ojciec stworzył świat, nie zostawił go sobie samemu, ale posłał Swego Syna, by opowiedział o Ojcu, Jego miłości. Nam znajdujących się na tych śladach w drodze do Ojca jako umocnienie posłał Swego Ducha - podsumował rozważania zawarte w homilii prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, który sprawował Mszę św. odpustową o godzinie 12.00.

urzad miastaZgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przedstawił Radzie Miasta Radzyń Podlaski Raport o stanie miasta Radzyń Podlaski za 2018 r.

fotowoltaika01Miasto Radzyń Podlaski przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kolejnego już projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie Miasta.

ankieta rozwojBurmistrz Radzynia Podlaskiego zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o wypełnienie ankiety dotyczącej pozyskania przez miasto środków finansowych w ramach programu „Rozwój lokalny” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

dsc 0600Rozpoczęły się prace remontowe kaplicy  pw. św. Anny na cmentarzu parafialnym w Radzyniu. Kapitalny remont obejmie całość zabytkowego obiektu: wnętrze i ściany zewnętrzne kaplicy, schody, konstrukcje dachowe. Także odwodnienie obiektu i kryptę – choć tego nie było w pierwotnym projekcie.  

dsc 0682Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 8 czerwca w restauracji Mozajka.

skwara lidPodsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty odbyło się 30 maja 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na uroczystą galę rozdania nagród zostali zaproszeni najlepsi uczniowie szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Wsród nich znalazł się  Filip Skwara - laureat konkursu z języka polskiego, który otrzymał nagrodę z rąk Pani Kurator Teresy Misiuk.

porada prawnaStarostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim zachęca do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata/radcę w godzinach 7:30-11:30.