Informacje

dsc 0017Izabela Śledź – dziennikarka TVP Lublin otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski podziękowanie za promowanie naszego miasta, w szczególności w jubileuszowym roku 550-lecia nadania Radzyniowi praw miejskich. Dyplom wraz z pamiątkowym medalem Jerzy Rębek wręczył Pani Redaktor 29 listopada.

urzad miastaOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. POBIERZ

urzad miastaTrwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu "Akcja? Aktywacja!". Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

pec2W razie potrzeby zakwaterowania osób, które utknęły na terenie miasta z powodu zimowej nieprzejezdności dróg istnieje możliwość wykorzystania świetlicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Chmielowskiego 12 - poinformowano na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

sp2Placówki oświatowe w mieście są właściwie przygotowane do zimy - zapewnia inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysoweg Urzędu Miasta Waldemar Blicharz.

herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu „Czas dla Seniorów”. Realizacja projektu wiąże się z utworzeniem Klubu Seniora. Informacje pod nr. tel.: 500-063-108.

09Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim trafiły kurki męskie i bezrękawniki przekazane przez Krajową Administrację Skarbową na rzecz podopiecznych trzech jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

noclegownia 011Podczas spotkania Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada, omówiono m.in. problem kontrolowania warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawnych, niezaradnych czy samotnych) oraz patrolowania miejsc, gdzie przebywają osoby zagrożone niskimi temperaturami. Informacje na ten temat przekazał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch.

dsc 0030„Wspólna historia nas łączy” - pod takim hasłem spotkała się młodzież z trzech sąsiadujących ze sobą krajów Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Trójstronna, międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się w dniach: 18.11 – 24.11.2018 r., a uczestników jej gościł Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.

p1010163Trzecia edycja gry ulicznej organizowanej przez Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich pod nazwą Spacer Rodzinny „Zorientuj się na Polskę” odbyła się 25 listopada. Jej uczestnicy wykazywali się znajomością historii Polski, szczególnie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, a także wiedzą o Kresach i Orlętach Lwowskich - patronie szkoły.

mops radzyn21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Burmistrz Jerzy Rębek i Sekretarz Miasta Robert Targoński odwiedzili pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu w ich siedzibie.

pukJak informuje wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Piotr Kopeć, PUK jest przygotowany do zimy. - W magazynie mamy zabezpieczonych 205 ton soli oraz 53 tony mieszanki piasku z solą do skrzyń. W gotowości jest również 13 jednostek sprzętu, który posłuży do odśnieżania dróg.

dsc 0179Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta 20 listopada radni oraz burmistrz Miasta Radzyń Podlaski złożyli ślubowanie oraz wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta. Przewodniczącym na kolejną, VIII kadencję został Adam Adamski, na funkcję wiceprzewodniczącego radni wybrali Piotra Skowrona i Bogdana Fijałka.