Informacje

dsc 0050Na dwa tygodnie przed świętami na pl. Wolności miał miejsce Radzyński Kiermasz Wielkanocny. Impreza, która do tej pory odbywała się w pałacu Potockich, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zarówno mieszkańcy naszego miasta jak i wystawcy, którzy przyjechali z całej Polski by zaprezentować swoje wyroby, nie zawiedli. Na wydarzenie zaprosił burmistrz Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury.

dsc 4123Po raz dziesiąty Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim zorganizowało „Wielkie Wicie - Nasz i Wasz dar serca dla Dziecięcego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie”.

um ugRadzyń Podlaski znalazł się w gronie 255 małych i średnich miast w Polsce, które skorzystają z nowej edycji  tzw. funduszy norweskich i EOG – poinformował burmistrz Jerzy Rębek na VII sesji Rady Miasta, która odbyła się 2 kwietnia. Nabór odbędzie się w II kwartale 2019 r., kwoty zasilenia projektów to 3-10 mln euro. Umowę, która umożliwi realizację inicjatyw w Programie „Rozwój lokalny”, podpisali 25 marca minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust.

dsc 0029Miesiąc kwiecień jest czasem, kiedy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim kładzie mocniejszy nacisk na problematykę osób chorych na autyzm i borykających się z innymi niepełnosprawnościami.

NIKNajwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski środków na dofinansowanie budownictwa socjalnego oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. „Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone” - czytamy w Wystąpieniu Pokontrolnym, które wpłynęło do Urzędu Miasta 1 kwietnia br.

min recyklingW związku ze znacznymi podwyżkami cen za odbiór odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach (pisaliśmy o tym szeroko 7 marca) miasto zostało zmuszone do podniesienia opłat za śmieci. Radni na VIII sesji Rady Miasta (2.04) przyjęli uchwałę, zgodnie z którą za odpady segregowane od 1 maja płacimy 12 zł, a za niesegregowane - 24 zł.

img 2301W wiosenną, słoneczną niedzielę, 31 marca wędkarze radzyńskiego Koła PZW Amur zawodami na Cegielni oficjalnie rozpoczęli sezon wędkarski. 61 seniorów i dwunastu zawodników do lat 15 walczyło o puchary ufundowane przez Starostę i Burmistrza Miasta.

p1010440Kurator Lubelska Teresa Misiuk zapewniła, że egzaminy zewnętrzne w szkołach się odbędą, bo do komisji egzaminacyjnych będą mogli być powoływani nauczyciele innych szkół, a także osoby z wykształceniem pedagogicznym, choć niepracujący w zawodzie nauczyciela. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zaznaczył, że za czas strajku nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia. Nauczyciele radzyńskich szkół i przedszkoli w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku. Jego rozpoczęcie zapowiedziane jest na 8 kwietnia.

pec2Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się na dziesiątym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (81) z dnia 25 marca 2019 r. W rankingu brane były pod uwagę kwestie techniczno-ekonomiczne, potencjał ludzki oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

dsc 008021 września 2018 roku ogłoszono wyniki zadań, jakie mieszkańcy miasta mogli zgłaszać w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Większością głosów zwyciężył projekt złożony przez Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-do na zakup specjalistycznego wyposażenia do klubu.

dsc 0064Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zorganizowało w hali ZSP Targi Pracy i Edukacji.

MOPSW dniu 21 marca odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu powiatu radzyńskiego, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Firmą "Profilaktyka Kier" z Krakowa. Temat spotkania: "Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię i problemem alkoholowym". Szkolenie prowadziła  psycholog Jadwiga Niepokulczycka - Gac.

dsc 0151Wniosek Miasta o dofinansowanie projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” przesłany do ponownego rozpatrzenia przez obecny Zarząd Województwa Lubelskiego powinien być rozpatrzony w okresie ok. 2 tygodni – zapowiedział podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.