Informacje

min recyklingW związku ze znacznymi podwyżkami cen za odbiór odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach (pisaliśmy o tym szeroko 7 marca) miasto zostało zmuszone do podniesienia opłat za śmieci. Radni na VIII sesji Rady Miasta (2.04) przyjęli uchwałę, zgodnie z którą za odpady segregowane od 1 maja płacimy 12 zł, a za niesegregowane - 24 zł.

img 2301W wiosenną, słoneczną niedzielę, 31 marca wędkarze radzyńskiego Koła PZW Amur zawodami na Cegielni oficjalnie rozpoczęli sezon wędkarski. 61 seniorów i dwunastu zawodników do lat 15 walczyło o puchary ufundowane przez Starostę i Burmistrza Miasta.

p1010440Kurator Lubelska Teresa Misiuk zapewniła, że egzaminy zewnętrzne w szkołach się odbędą, bo do komisji egzaminacyjnych będą mogli być powoływani nauczyciele innych szkół, a także osoby z wykształceniem pedagogicznym, choć niepracujący w zawodzie nauczyciela. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zaznaczył, że za czas strajku nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia. Nauczyciele radzyńskich szkół i przedszkoli w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku. Jego rozpoczęcie zapowiedziane jest na 8 kwietnia.

pec2Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się na dziesiątym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (81) z dnia 25 marca 2019 r. W rankingu brane były pod uwagę kwestie techniczno-ekonomiczne, potencjał ludzki oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

dsc 008021 września 2018 roku ogłoszono wyniki zadań, jakie mieszkańcy miasta mogli zgłaszać w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Większością głosów zwyciężył projekt złożony przez Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-do na zakup specjalistycznego wyposażenia do klubu.

dsc 0064Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zorganizowało w hali ZSP Targi Pracy i Edukacji.

MOPSW dniu 21 marca odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu powiatu radzyńskiego, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Firmą "Profilaktyka Kier" z Krakowa. Temat spotkania: "Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię i problemem alkoholowym". Szkolenie prowadziła  psycholog Jadwiga Niepokulczycka - Gac.

dsc 0151Wniosek Miasta o dofinansowanie projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” przesłany do ponownego rozpatrzenia przez obecny Zarząd Województwa Lubelskiego powinien być rozpatrzony w okresie ok. 2 tygodni – zapowiedział podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

img 7986Już po raz dziesiąty rozegrany został Memoriał Szachowy im. Eugeniusza Paśnikowskiego. W sobotę 16 marca odbył się turniej, w którym rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, dzieci do lat 14 oraz open. Organizatorami imprezy byli: Radzyński Ośrodek Kultury, Radzyńskie Towarzystwo Szachowe oraz I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad turniejem sprawował burmistrz Jerzy Rębek.

urzad miastaSąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Miasta na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ws. powtórnej zapłaty  za dostawę elementów do instalacji solarnych dostarczonych przez firmę Ensol Rapidowi – głównemu wykonawczy projektu „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim”. Kwota za solary została już zapłacona przez Miasto w lutym 2018 r., bezpośrednio do firmy Ensol po wyroku WSA. Wyrok oznacza, że Ensol nie zwróci Miastu tych pieniędzy. Żadnych dodatkowych kosztów w związku z tym wyrokiem Miasto nie będzie ponosiło. W związku z błędnymi informacjami, jakie pojawiły się w prasie, wracamy do tematu.

dsc 0038W dniu 11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

lendzinek IIDziałania związane z poprawą stanu ulicy Lendzinek II są podejmowane od kilku lat. Zasadniczą kwestią był wykup terenu od Wspólnoty Gruntowej. Kolejnym działaniem będzie budowa wodociagu i kanalizacji.

zzok

Od 1 kwietnia Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach podnosi ceny za odbiór śmieci. Decyzja władz ZZOK zaakceptowana przez członków  Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyńskiego (przy 6 głosach wstrzymujących się, w tym burmistrza Jerzego Rębka) będzie miała wpływ na ceny za odbiór odpadów komunalnych także w Radzyniu.