Informacje

f20Listopad też może być radosny! A to za sprawą podróży do Krakowa, gdzie czas spędzili gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. Realizowali w 100-lecie odzyskania niepodległości program edukacji patriotycznej rozpoczęty jeszcze w roku szkolnym 2017/2018. Świętowanie Niepodległej przybierało w szkole różne formy. Jedną z nich była wycieczka.

dsc 0462Tegoroczne Wielkie Radzyńskie Fotografowanie odbyło się (25 listopada) w nowej formule. Tym razem do realizacji projektów fotograficznych uczestnicy spotkania mogli wykorzystać przestrzeń Pałacu Potockich.

herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.,

1330 listopada br. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego zorganizowało III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Kresowi Piewcy Ojczyzny.

dsc 0017Izabela Śledź – dziennikarka TVP Lublin otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski podziękowanie za promowanie naszego miasta, w szczególności w jubileuszowym roku 550-lecia nadania Radzyniowi praw miejskich. Dyplom wraz z pamiątkowym medalem Jerzy Rębek wręczył Pani Redaktor 29 listopada.

urzad miastaOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. POBIERZ

urzad miastaTrwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu "Akcja? Aktywacja!". Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

pec2W razie potrzeby zakwaterowania osób, które utknęły na terenie miasta z powodu zimowej nieprzejezdności dróg istnieje możliwość wykorzystania świetlicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Chmielowskiego 12 - poinformowano na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

sp2Placówki oświatowe w mieście są właściwie przygotowane do zimy - zapewnia inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysoweg Urzędu Miasta Waldemar Blicharz.

herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu „Czas dla Seniorów”. Realizacja projektu wiąże się z utworzeniem Klubu Seniora. Informacje pod nr. tel.: 500-063-108.

09Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim trafiły kurki męskie i bezrękawniki przekazane przez Krajową Administrację Skarbową na rzecz podopiecznych trzech jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

noclegownia 011Podczas spotkania Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada, omówiono m.in. problem kontrolowania warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawnych, niezaradnych czy samotnych) oraz patrolowania miejsc, gdzie przebywają osoby zagrożone niskimi temperaturami. Informacje na ten temat przekazał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch.

dsc 0030„Wspólna historia nas łączy” - pod takim hasłem spotkała się młodzież z trzech sąsiadujących ze sobą krajów Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Trójstronna, międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się w dniach: 18.11 – 24.11.2018 r., a uczestników jej gościł Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.