Informacje

urzad miastaPodział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki przedstawił na sesji Rady Miasta 25 lutego wiceburmistrz Sławomir Lipski. W budżecie miejskim na 2019 rok przeznaczono na te cele łącznie 378 tys. zł, które rozdzielono między 25 podmiotów.

dsc 0090Podczas lutowej sesji Rady Miasta (25.02) za osiągnięcia sportowe w 2018 roku wyróżnienia i nagrody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski otrzymało 11 zawodników oraz 3 trenerów. - Godzi się uhonorować tych wszystkich, którzy w sposób szlachetny i oddany swym pasjom reprezentują siebie i rozsławiają dobre imię naszego miasta - mówił do sportowców burmistrz Jerzy Rębek.

dowod ekektroW związku z wdrażaniem z dniem 4 marca 2019 roku dowodów osobowych z warstwą elektroniczną będą występowały okresowe przerwy techniczne w działaniu Rejestrów Dowodów Osobistych, w związku z tym:

skatepark01Oferty będą przyjmowane do 8 marca (godz. 10.00). Termin wykonania prac przewidziano na 28 czerwca. Skatepark powstanie na osiedlu Bulwary, obok placu zabaw przy ul. Jana Pawła II.

zglPrawie 250 tys. zł zaległości w płaceniu czynszu mają najemcy lokali znajdujących się w zasobach miasta. Taka sytuacja jest niepokojąca, tym bardziej, że większość zalegających z opłatami to mieszkańcy mieszkań komunalnych, gdzie czynsz jest bardzo niski i w dodatku można uzyskać dodatek mieszkaniowy z MOPS-u. Temat ten podjął na sesji Rady Miasta 31 stycznia burmistrz Jerzy Rębek.

punkt informacji turystycznej

W związku z powtarzającymi się pytaniami o informację turystyczną w Radzyniu, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek wyjaśnia, że trwają przygotowywania Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej: - Nasze działania są wielowątkowe i w związku z tym muszą być skorelowane. Poza tym już zrealizowanych zostało kilka ciekawych projektów (m.in. mobilna aplikacja na telefon "Spacerem po Radzyniu Podlaskim"), kilka - jest w realizacji. Miasto i Powiat będą ściśle współpracować w promocji turystyki na ziemi radzyńskiej.

rada grudzienMiasto Radzyń Podlaski złożyło wniosek o sfinansowanie kwotą 100 tys. zł „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej' im. Władysława Stasiaka" informował na sesji Rady Miasta 31 stycznia burmistrz Jerzy Rębek. Wniosek przeszedł już pozytywną weryfikację w Urzędzie Wojewódzkim i został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

sesja szczechO  działalności MOPS w 2018 roku poinformował na VI sesji Rady Miasta kierownik ośrodka Andrzej Szczęch.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec 2018 r. (łącznie ze środkami budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych) wyniosły 19,65 mln zł (w 2017r. 19,37 mln zł), co stanowi w przybliżeniu 1/3 budżetu Miasta. Ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 547 osoby w tym: 349 rodzin (939 osoby, co stanowi ok. 6% liczby mieszkańców miasta).