Informacje

DSC 0138Wymianę oświetlenia ulicznego w Radzyniu z sodowego na ledowe zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek podczas grudniowej sesji Rady Miasta. Oświetlenie ledowe jest energooszczędne, lampy mają dłuższą żywotność, daje równomierne, mocniejsze światło.

sesja grudzienPodczas ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek zachęcał mieszkańców Radzynia do zapoznania się ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta oraz do wnoszenia uwag i kierowania wniosków w tej sprawie. Dokumenty są wyłożone w Urzędzie Miasta do 28 grudnia. Do 11 stycznia 2019 r. będą przyjmowane uwagi, postulaty i wnioski do dokumentu.

08Święta tuż, tuż. Z tej okazji mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. W IV edycji Konkursu Grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander Bank Polska (dawniej Fundacja Banku Zachodniego WBK), Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim, po raz drugi została laureatem.

mops wojewodaNa wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim Andrzeja Szczecha, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek uhonorował dyplomami uznania dwie pracownice socjalne MOPS: Beatę Żyłkę i Katarzynę Wołosowicz-Obroślak za zaangażowanie i pracę socjalną prowadzoną z osobami korzystającymi z pomocy tutejszego ośrodka.

nowy wiceburmistrz01Burmistrz Jerzy Rębek z dniem 11 grudnia  na stanowisko wiceburmistrza powołał Sławomira Lipskiego, dotychczasowego inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego radzyńskiego magistratu.

rada grudzien 2018Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 grudnia, powołanych zostało pięć stałych komisji Rady Miasta Radzyń Podlaski oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.

dsc 0019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na początku grudnia przekazał 100 kurtek zimowych i bezrękawników osobom potrzebującym, wytypowanym przez pracowników socjalnych. Odzież została zatrzymana w listopadzie przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie - przekazana przez Krajową Administrację Skarbowąna na rzecz podopiecznych jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

gospodarka odpadami

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (10 grudnia) Radosław Mazur – Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym przekazał informację na temat ochrony środowiska w mieście. Przedstawił m.in. działania mające na celu ochronę powietrza i wód, mówił o gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi. Poniżej informacje związane z wymienionymi tematami.

ranking gmin Lubelszczyzny 2018Gmina Miejska Radzyń Podlaski znalazła się na 20 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018. To sukces, biorąc pod uwagę, że w ocenie poddano 213 samorządów. Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

02Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 06 grudnia. Spotkanie prowadził prawnik Michał Czerwonka, długoletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublinie. Temat szkolenia to: "Przemoc-Niebieskie Karty, doradztwo prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzyniu Podlaskim".

f20Listopad też może być radosny! A to za sprawą podróży do Krakowa, gdzie czas spędzili gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. Realizowali w 100-lecie odzyskania niepodległości program edukacji patriotycznej rozpoczęty jeszcze w roku szkolnym 2017/2018. Świętowanie Niepodległej przybierało w szkole różne formy. Jedną z nich była wycieczka.

dsc 0462Tegoroczne Wielkie Radzyńskie Fotografowanie odbyło się (25 listopada) w nowej formule. Tym razem do realizacji projektów fotograficznych uczestnicy spotkania mogli wykorzystać przestrzeń Pałacu Potockich.

herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.,