Informacje

ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019.

sitkowskiegoW odpowiedzi na bezpodstawne zarzuty w sprawie remontu ulicy Sitkowskiego, kierowane do Urzędu Miasta informujemy, że ulica Sitkowskiego spełnia wszelkie normy drogi powiatowej, została zwężona kosztem ścieżki rowerowej, która zapewni bezpieczeństwo m.in. uczniom podążającym do kilku pobliskich szkół. Ponadto projekt bez zastrzeżeń zaakceptował Powiatowy Zarząd Dróg podległy Staroście Radzyńskiemu. Warto też zwrócić uwagę, że uzyskał bardzo wysoką punktację, czego wyrazem jest 4-milionowa dotacja.

dsc 014225 października 2018 r. w Radzyńskim Domu Kultury na Uniwersytecie III wieku, przeprowadzono niecodzienną konferencję pt. „Usłysz Świat” z inicjatywy Wiolety Zabielskiej i jej 13-letniej niesłyszącej córki Ani, po wszczepie implantu słuchowego. Konferencja wniosła wiele cennej wiedzy, którą mamy nadzieję, wielu słuchaczy kiedyś wykorzysta.

herbWybory samorządowe w Radzyniu wygrał KWW Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 9 na 15 mandatów w Radzie Miasta. Z Komitetu PiS do Rady Miasta weszli: Bogdan Fijałek (okręg nr 1), Waldemar Panasiuk (okręg nr 2), Jarosław Zaprzalski (okręg nr 6), Paulina Pachała (okręg nr 7), Bartłomiej Miłosz (okręg nr 9), Adam Adamski (okręg nr 12), Karol Wiater (okręg nr 13), Piotr Skowron (okręg nr 14) i Włodzimierz Sieromaski. (okręg nr 15).

 

burmistrzWybory na burmistrza w mieście Radzyń Podlaski wygrał Jerzy Rębek (KW PiS), uzyskując 2960 - 41,12% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Lucjanem Kotwicą (KWW RMM), na którego zagłosowało 1743 - 24,21% mieszkańców.

Jerzy Rębek wygrał we wszystkich 15 okręgach wyborczych.

p1010949Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 20 października w sali konferencyjnej Pałacu Potockich.

p1010831W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci i wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele Trójcy Świętej w Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny zamówiona przez NSZZ „Solidarność”. - Módlmy się, by owoce męczeńskiej śmierci nie były zaprzepaszczane, byśmy właściwie korzystali z wolności, kształtując w sobie postawę miłości wobec naszej Ojczyzny – wezwał na wstępie przewodniczący liturgii ks. kan. Krzysztof Pawelec.

burmistrzJak najkrócej podsumowałby Pan mijającą kadencję?

Ta kadencja minęła bardzo szybko, można powiedzieć: jak z bicza strzelił. Pewnie dlatego, że była niezwykle pracowita, niemal każdego dnia stawiała mnie i cały mój zespół przed trudnymi wyzwaniami.

dsc 0142Na ostatniej przed wyborami, LIII nadzwyczajnej sesji Radni Rady Miasta usłyszeli słowa podziękowań za pracę w VII kadencji. Wyrazy uznania i wdzięczności za pracę w latach 2014-18 skierowano również do Burmistrza Jerzego Rębka.

herbW kadencji 2014-2018 Miasto Radzyń Podlaski pozyskało 23 mln 316 tys. zł środków zewnętrznych, w tym 14 mln 241 tys.zł z Unii Europejskiej oraz ok. 9 mln 75 tys. zł z Budżetu Państwa. Ze środków unijnych ponad 9,6 mln zł to pieniądze pozyskane na tzw. projekty twarde (inwestycje), a pozostałe ponad 4,6 mln zł - na projekty miękkie (społeczne, edukacyjne itp.). Na kolejne 10 mln zł został przygotowany projekt. Przygotowywaniem projektów zajmują się profesjonalne firmy.

img 8371Jubileuszowe obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim obchodzone 16 października br. były prawdziwym świętem wszystkich, którzy tworzyli przeszłość i kreują teraźniejszość szkoły. Stały się także niepowtarzalną okazją wielu wzruszających wspomnień i refleksji nad jej dniem dzisiejszym dla absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół.

dsc 0002Uroczystym „Gaudeamus” w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Wrzos” rozpoczął nowy rok akademicki Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykładem inauguracyjnym poświęconym początkom naszego miasta słuchacze włączyli się w obchody 550-lecia praw miejskich Radzynia. Wydarzenie odbyło się 9 października w Radzyńskim Ośrodku Kultury.

dsc 0108Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik odwiedził Radzyń i spotkał się z burmistrzem Jerzym Rębkiem. 15 października krótką wizytę w naszym mieście minister złożył na zaproszenie posła Marcina Duszka.