Informacje

023Data 20 września wpisała się na stałe w tradycje Przedszkola Miejskiego nr 1. W tym dniu co roku od kilku lat obchodzona jest uroczystość „Dnia Przedszkolaka”. Święto to zostało ustanowione przez Sejm w celu podkreślenia wagi wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka. Obchody rozpoczęły się od powitania wszystkich wychowanków przez Dyrektor Annę Niewęgłowską i przedstawiciela Urzędu Miasta Roberta Targońskiego.

p1010009XVIII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Odbył się w dniach 19-20 września. Spotkanie zainaugurowała polowa Msza święta, odprawiona przy miejscu stracenia harcerzy, w lesie koło wsi Sitno. 

03We wtorek, 18 września, Burmistrz Jerzy Rębek wraz z Anną Woźniak – Skarbnikiem Miasta udali się do Urzędu Marszałkowskiego, aby podpisać umowę o dofinansowanie projektu „Budowa miejsc rekreacji w Radzyniu Podlaskim”. Operacja ta wsparta zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z lokalną strategią rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”.

budzet obywatelskiBurmistrz Miasta zatwierdził listę zadań do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2019. Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego będą mieli do wyboru następujące projekty:

dsc 001617 września, w 79. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę, młodzież z radzyńskich szkół wraz z przedstawicielami miasta, powiatu i województwa, pod pomnikiem Niepodległości złożyli wieńce i znicze ku czci poległych w obronie Ojczyzny.

dsc 0020Będę wspierał Burmistrza Jerzego Rębka i mieszkańców Radzynia Podlaskiego, by dostępne środki w końcu do miasta i jego mieszkańców trafiły. Będę również wspierał Burmistrza w działaniach, które zmierzają do ustalenia powodów i sprawców tego, że miasto po raz drugi nie otrzymuje należnych środków.

dsc 0006W dniu 5. września 2018 r., na stronie portalu internetowego www.iledzisiaj.pl zostało opublikowane pismo, informujące o negatywnej ocenie wniosku Miasta Radzyń Podlaski. Pismo to jest opatrzone pieczęcią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z adnotacją „Wysłano”. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego naruszyli przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

herbZapowiadane pod koniec lipca projekty dofinansowane ze środków EFS wchodzą w fazę realizacji. W związku z faktem ostatecznej akceptacji i podpisania wszystkich już umów na projekty społeczne chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom te działania. Projekty obejmą bardzo szeroko społeczność miasta: zarówno dzieci i młodzież, dorosłych w niełatwej sytuacji jak też seniorów.

herbDo Urzędu Miasta 6 września br. wpłynął wniosek od organizatorów zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym (taki tryb obowiązuje wówczas, gdy zgromadzenie nie narusza i nie zakłóca organizacji ruchu drogowego, nie przewiduje przemarszów i zmiany miejsca). Wniosek został złożony poprawnie, nie zawierał błędów formalnych. Nie było podstaw do wydania decyzji odmownej.

klub seniora5 września br. w budynku dawnej szkoły Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Armii Krajowej odbyło się spotkanie Senioralnego Zespołu Doradczo-Inicjatywnego. Stało się tak dlatego, że w budynku tym mieścić się będzie Klub Seniora, który ma powstać w ramach projektu „Czas seniorów” a zagadnienie to było głównym tematem zebrania.

kochamradzynZ początkiem września w Radzyniu wystartował portal www.kochamradzyn.pl. Jego celem jest transmitowanie obrazu live z kamery internetowej umiejscowionej na Placu Wolności.

dsc 0003Stowarzyszenie „Radzyńskie Wrzosy” po wakacyjnej przerwie wznowiło cykl spotkań pt. „Spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami”. Gościem wrześniowego spotkania był burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, który przedstawił zebranym m.in. propozycje skierowane specjalnie do osób starszych.

dsc 0074Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zaprosiła mieszkańców miasta do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku, uczestnicy czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.