Polish English Hungarian

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Egyek

 

Miastem Partnerskim Miasta Radzyń Podlaski jest węgierskie Miasto Egyek.

Egyek położone jest we wschodniej części Węgier w regionie Hajdu - Bihar, niedaleko granicy z Rumunią. Miasto liczy około 5 000 mieszkańców.

Strona internetowa: www.egyek.hu

 

 

 

 

   Herb Miasta Egyek 

 

 

 

 

 

 

 


Mieszkańcy i władze tego miasta bardzo dużą wagę przywiązują do pielęgnowania i kultywowania tradycji, szczególnie tradycji kulinarnych oraz tradycyjnej hodowli rodzimych ras koni, bydła, bawołów, owiec i świni „mangalica”.

Współpraca Miast Partnerskich Radzyń Podlaski i Egyek odbywa sie na mocy Umowy Partnerskiej zawartej 13 września 2001 r., oraz Porozumienia o Współpracy Partnerskiej  zwartego 4 stycznia 2008 r.

Partnerstwo obu miejscowości przyczyniać się będzie do wzajemnego poznania, zrozumienia i nowego kształtowania stosunków między obydwoma Narodami i Państwami. Poprzez aktywną współpracę i pielęgnowanie kontaktów obie gminy wniosą swój wkład w integrowanie się ludności w Zjednoczonej Europie.

Miasta Radzyń Podlaski i Egyek będą kształtować współpracę partnerską szczególnie w następujących dziedzinach:

- Współpracy samorządów lokalnych.

- Ścisłego współdziałania w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki. Wymiana młodzieży polskiej i węgierskiej oraz nauczycieli z terenu obu miast partnerskich. Realizacja wspólnych projektów w zakresie promowania postaw obywatelskich młodzieży, tożsamości narodowej i wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz rozwijania potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspierania współpracy między miejscowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami, stowarzyszeniami, w tym ośrodków kultury, straży pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych.

- Wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie lokalnej przedsiębiorczości, w tym integracja środowisk biznesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umowa Partnerska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek

  Panorama Miasta Egyek

 Panorama Miasta Egyek

 Coroczny pokaz koni w Egyek

  Coroczny pokaz koni w Egyek

 

 

 

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

REWITALIZACJA MIASTA